หลักฐานใหม่พบว่า มหาสมุทรของดาว ยูโรปา นั้นเอื้ออํานวยสิ่งมีชีวิต

พื้นผิวของยูโรปาซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งที่มีรอยแตกแยก ภาพโดย NASA/ JPL-Caltech/ SETI Institute

นักวิทยาศาสตร์ของนาซ่าได้บรรยายผลงานวิจัยใหม่ในที่ประชุมที่สนับสนุนความคิดที่ว่า มหาสมุทรของดาวบริวาร ยูโรปา (Europa) ซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสนั้นสามารถเอื้ออํานวยการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้

นอกจากนั้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใหม่ยังชี้ให้เห็นว่า น้ำของมหาสมุทรใต้เปลือกน้ำแข็งของยูโรปาก่อตัวขึ้นจากการสลายของแร่ธาตุที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเนื่องจากแรงกดดันของน้ำขึ้นน้ำลงหรือจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

ยูโรปาเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเรา ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,100 กิโลเมตรทำให้ยูโรปามีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อย เนื่องจากยูโรปาโคจรรอบดาวพฤหัสที่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 780 ล้านกิโลเมตรอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวดวงนี้จึงไม่สูงไปกว่า -160 องศาเซลเซียส เพื่อการเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นผิวของโลกที่เคยบันทึกกันมาคือ -89.2 องศาเซลเซียส  อย่างไรก็ตามอุณหภูมิของมหาสมุทรของยูโรปายังมีใครทราบ

นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติเจ็ตพรอพัลชั่น (Jet Propulsion) ของนาซ่าในแคลิฟอร์เนียได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณหาองค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำที่มีอยู่ภายในยูโรปาโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากภารกิจกาลิเลโอ ซึ่งเป็นภารกิจที่ใช้ยานอวกาศบินสำรวจดาวพฤหัสบดีและดาวบริวารของมัน

นักวิทยาศาสตร์พบว่า มหาสมุทรของดาวยูโรปาสามารถอาจก่อตัวขึ้นได้จากการแปรสภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งก็คือก่อตัวขึ้นจากความร้อนและความดันที่เพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีหรือจากการเคลื่อนที่ของคลื่นใต้พื้นดินในภายหลัง แรงกดดันเหล่านี้จะทำให้ทำแร่ธาตุที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสลาย และน้ำที่ติดขั้งอยู่ในแร่ธาตุเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยออกมา

นอกจากนั้นจากการคำนวณยังพบอีกว่า มหาสมุทรของยูโรปาจะมีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ โดยจะมีความเข้มข้นสูงของคาร์บอนไดออกไซด์ แคลเซียม และซัลเฟต ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามหาสมุทรน่าจะมีซัลเฟอร์อยู่บ่าง แต่การคำนวณที่รวมข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลแสดงให้เห็นว่า มหาสมุทรมีคลอไรด์ นั้นก็หมายความว่า มหาสมุทรของยูโรปามีองค์ประกอบเหมือน ๆ กับมหาสมุทรบนโลกของเรา

นักวิทยาศาสตร์กำลังจะเริ่มทำงานต่อไปเพื่อศึกษาว่า การมีคลอไรด์ในมหาสมุทรของยูโรปานั้นเกิดจากภูเขาไฟบนพื้นผิวมหาสมุทร์หรือไม่

 

error: กด RightClick แทน