ฟอสซิลงูดึกดำบรรพ์ใหม่เปิดเผยความลับของวิวัฒนาการของงู

งูดึกดำบรรพ์ นาจาช รีโอเนกรีนา มีขาหลัง ภาพโดย Raúl Gómez

ซากฟอสซิลกะโหลกหัวที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ของงูดึกดำบรรพ์มีขาหลังช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวิวัฒนาการความเป็นมาของงูปัจจุบัน เช่น การสูญเสียขาและวิวัฒนาการของกะโหลกที่ทำให้งูสามารถกินอาหารได้ทั้งตัวโดยไม่จำเป็นต้องกัดเคี้ยวเป็นชิ้นเล็ก ๆ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  the journal Science Advances เปิดเผยลักษณะของงูดึกดำบรรพ์มีขาหลังแต่ไม่มีขาหน้าได้รับการตั้งชื่อว่า นาจาช รีโอเนกรีนา (Najash rionegrina) หรือสั้นว่า นาจาช ซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากชื่องูในพระคัมภีร์ไบเบิล นาจาช (Najash) และรีโอนีโกร (Río Negro) ซึ่งเป็นจังหวัดในประเทศอาร์เจนตินาสถานที่พบซากฟอสซิล

ฟอสซิลกะโหลกหัวของงู นาจาช รีโอเนกรีนา นั้นมีอายุประมาณ 95 ล้านปี และก่อนหน้านี้เคยพบและได้รับการบรรยาลักษณะในวารสาร Nature แต่ในครั้งนั้นซากที่พบนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเล็ก ๆ ของกะโหลกหัวและลำตัวที่มีขาหลังจนเป็นข่าวใหญ่ในครั้งนั้น ลักษณะของกะโหลกหัวดังนั้นจังเป็นเป็นการคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่

ซากฟอสซิลของงู นาจาช ใหม่แสดงให้เห็นว่ากะโหลกงูดึกดำบรรพ์นั้นไม่เหมือนงูดิน(งูไม่มีตามีลักษณะเหมือนไส้เดือน)เลย ซึ่งเคยเชื่อกันมางูปัจจุบันได้วิวัฒนาการกันมา แต่กะโหลกของงูนาจาชนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงที่มีปากใหญ่และฟันที่แหลมคม งูนาจาชมีข้อต่อกะโหลกหัวที่เคลื่อนที่ได้เหมือนกันกับที่พบกันในงูปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกะโหลกของงูนาจาชยังคงมีรูปลักษณ์ของกะโหลกบางอย่างเหมือนกับกิ้งก่าโดยทั่วไปมากกว่า

สิ่งที่ทำให้งูนาจาชน่าสนใจคือมันเป็นงูบกที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายไม่ใช่งูน้ำที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกับงูมีขาที่พบก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ซากดึกกะโหลกของงูนาจาชไม่ได้ถูกบีบจนแบนราบจากน้ำหนักของตะกอนและดังนั้นจึงอยู่ในสถาพสามมิติ

จากลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของงูนักวิทยาศาสตร์รู้กันว่างูวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของสัตว์วงค์กิ้งก่า และเข้าใจว่าว่ากะโหลกของงูเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวการกินอาหารที่ประสบความสำเร็จและมีลักษณะพิเศษนั้นคือกลืนกินทั้งตัว กะโหลกฟอสซิลของงูนาจาลจะให้ข้อมูลมากเกี่ยวกับเส้นทางการวิวัฒนาการกะโหลกของงูปัจจุบัน

รายงายของผลงานวิจัยในครั้งนี้สรุปว่ากะโหลกของงูนาจาชแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของงูมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษของกิ่งก่า ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมังกรโคโมโดในปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากความคิดที่ว่างูปัจจุบันวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของงูดิน

 

 

error: กด RightClick แทน