พบตำแหน่งของยีนในโครโมโซมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเบาหวาน

การร่วมมือกันระหว่ากลุ่มของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London (หรือ UCL) และ Imperial College London ของสหราชอาณาจักรทำให้พวกเขาค้นพบตำแหน่งของยีนในโครโมโซมเพิ่มเติมที่ทำให้คนบางคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนปกติ

ก่อนหน้านี้มีการค้นพบตำแหน่งของยีน 76 ตำแหน่ง แต่ในการค้นพบครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนของโลคัส (ตำแหน่งของยีนในโครโมโซม) อีก 111 ตำแหน่ง

การวิจัยในครั้งใหม่ได้ถูกตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร American Journal of Human Genetics ที่ถูกนำเสนอโดย Dr. Nikolas Maniatis จากมหาวิทยาลัย University of London College  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์วิวัฒนาการและสิ่งแวดล้อมรวมด้วยกับ Dr. Toby Andrew จากมหาวิทยาลัย Imperial Institute of London

การวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการทำแผนผังพันธุกรรมและใช้ตรวจสอบตัวอย่างที่ได้จากชาวอเมริกาที่มีต้นกำเนิดจากยุโรปและแอฟริกาจำนวนมาก  โดยที่ในจำนวน 5,800 คนเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และอีกกว่า 9,700 คนเป็นคนที่มีสุขภาพดีเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม พวกเขาพบตำแหน่งของยีนเพิ่มเติม 111 ตำแหน่งนอกเหนือจาก 76 ตำแหน่งที่พบก่อนหน้านี้ที่เป็นตำแหน่งในการควบคุมการออกคำสั่งของยีนกว่า 266 ชนิด

ในครั้งนี้ที่นักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นจากชาวอเมริกาที่มีต้นกำเนิดเป็นจากยุโรปและกาแอฟริกาเนื่องจากว่าตำแหน่งของยีนที่พบก่อนหน้านี้ 76 ตำแหน่งพบในจำนวนน้อยมากจากคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองในกลุ่มนี้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจุดสำคัญของการค้นพบครั้งนี้อยู่ที่วิธีการทำแผนผังพันธุกรรมที่พวกเขาพัฒนาขึ้น  เพราะเครื่องมือและวิธีการนี้ทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของตำแหน่งของยีนในโครโมโซมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวิธีการทำแผนผังพันธุกรรมอันนี้สามารถนำไปใช้ในการค้นหายีนที่เป็นสามเหตุของโรคที่ซับซ้อนอื่น ๆ ได้เช่นโรคอัลไซเมอร์

ความสำคัญของการค้นพบในครั้งนี้ก็คือในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจจะหาสารประกอบที่สามารถยับยั้งการออกคำสั่งของยีนเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือแม้กระทั้งรักษาโรคเบาหวานได้ในอนาคต โรคเบาหวานเป็นโรคที่ซับซ้อนและอันตรายโรคหนึ่ง จากข้อองค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัวในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาจาก 108 ล้านคนในปี 1980 เป็น 422 ล้านคนในปี 2014 และคาดว่าจำนวนนี้ยังจะเพิ่มขึ้นอีก

 


 

ที่มา วารสาร American Journal of Human Genetics

 

 

error: กด RightClick แทน