ยารักษาโรคไวรัส HIV ตัวใหม่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า

บริษัทผลิตยาจากประเทศอังกฤษ GlaxoSmithKline หรือ GSK กล่าวว่ายาใหม่ของบริษัทที่ใช้ในการรักษาโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) จะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าและยุ่งยากน้อยกว่ายาที่ใช้รักษาโรคเอชไอวี (HIV) ในปัจจุบัน เพราะจากผลการทดลองทางคลินิคยาซึ่งเป็นยาที่ผสมระหว่างยารักษาโรคไวรัสเอชไอวี (HIV)สองชนิดรวมกันที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ป่วยใช้ยาในจำนวนน้อยลง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะกินยาหนึ่งแคปซูลทุกวัน ในแคปซูลจะประกอบด้วยยารักษาโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) สามถึงสี่ชนิดที่แตกต่างกันรวมกันซึ่งถือว่าเป็นจำนวนยามาก แต่บริษัท GSK ได้ออกมาแถลงผลการทดลองทางคลินิคของการใช้ยาเพียงสองชนิดรวมกันคือ ทิวิเคย์ (Tivicay) ผลิตโดยบริษัทเอง และ อีดูรันท์ (Edurant) ที่ผลิตโดยบริษัท Johnson & Johnson เมื่อรวมกันจะเป็นยาที่ให้ผลเท่าเทียบกับยาในปัจจุบันแต่มีจำนวนยาน้อยกว่า

จากการทดลองทางคลินิคถือว่าสำเร็จเป็นอย่างดีโดยที่กำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ในผู้ป่วยถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่หันมาใช้ยาตัวใหม่ ดังนั้นผลของการใช้ยาจึงมีความสามารถเท่ากับเทียมกับยารักษาไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันที่ผสมรวมกันระหว่างสามหรือสี่ชนิด

จากนี้ไปบริษัท GSK จะยื่นขออนุมัติเพื่อให้สามารถใช้ยานี้ในการรักษาโรคไวรัสเอชไอวีได้ในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาภายในครึ่งปี การใช้ยาสองชนิดแทนที่จะเป็นสามสี่ชนิดจะทำให้ผลข้างเคียงจากตัวยามีน้อยกว่าเพราะยาแต่ละชนิดจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน

ทางบริษัทยังกำลังทำการทดลองฉีดยาทิวิเคย์ (Tivicay) แทนการกินโดยที่ผู้ป่วยจะได้รับยาเดือนละครั้งแทนที่จะต้องกินทุกวันซึ่งกำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิคระยะสุดท้าย ผลการทดลองอาจจะออกมาในปีหน้า

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี


 

ที่มาบริษัท GlaxoSmithKline

 

error: กด RightClick แทน