การทดลองระยะแรกของวัคซีน HIV ชนิดใหม่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ผลจากการทดลองทางคลินิกของวัคซีนเอชไอวีชนิดใหม่ได้ถูกนำเสนอในที่ประชุมของการประชุมสมาคมโรคเอดส์นานาชาติประจำปี 2017 ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศษ วัคซีนชนิดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อเอชไอวีในอาสาสมัคร 400 คนในทั้งห้าประเทศรวมถึงประเทศไทย

การทดลองทางคลินิกในครั้งนี้มีชื่อว่า APPROACH ซึ่งเป็นการทดลองทางคลินิกของวัคซีนชนิดใหม่ที่เรียกว่าวัคซีนโมเสก ที่เรียกว่าวัคซีนโมเสกก็เพราะว่าวัคซีนถูกออกแบบมาโดยการนำส่วนประกอบของไวรัสเอชไอวีที่แตกต่างกันมารวมกันเพื่อที่จะสร้างการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ

การทดลองทางคลินิกในครั้งนี้เป็นการทดลองในระยะแรกกับอาสาสมัครจำนวน 400 คนจากประเทศสหรัฐฯ รวันดา ยูกันดา แอฟริกาใต้ และประเทศไทย โดยที่อาสาสมัครเหล่านี้จะถูกสุ่มเพื่อที่จะได้รับวัคซีนหนึ่งใน 7 สูตรการให้วัคซีน และบางคนจะได้รับยาหลอก

นักวิทยาศาสตร์พบว่าร่างกายของอาสาสมัครทุกคนที่ได้รับวัคซีนโมเสกสามารถยอมรับกับวัคซีนได้ดี นั้นก็คือร่างกายไม่ทำปฏิกิริยาต่อต้านกับวัคซีน และที่สำคัญยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างปฏิกิริยาการตอบสนองต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีในอาสาสมัครที่ไม่ได้เป็นโรคไวรัสเอชไอวีอีกด้วย

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าถึงแม้ว่าร่างกายสามารถจะสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อต้านเชื้อไวรัสไม่ได้หมายถึงการตอบสนองเหล่านี้จะป้องกันการติดเชื้อไวรัส การทดลองในครั้งนี้ยังอยู่ในระยะแรกอยู่

วัคซีนที่มีชื่อว่า Ad26.Mos.HIV ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้ผลดีในการทดลองใช้วัคซีนกับสัตว์ก่อนหน้านี้ โดยที่วัคซีน Ad26.Mos.HIV จะใช้เป็นวัคซีนส่วนผสมหลักที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ซึ่งให้ผลดีกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของมนุษญ์เช่นกันจากผลการทดลองผลการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอ

การทดลองกระทำโดยการที่อาสาสมัครได้รับวัคซีนคนละ 4  เข็มในช่วงระยะเวลามากกว่า 48 สัปดาห์ โดยที่จะได้รับวัคซีนเริ่มต้นหรือวัคซีนหลัก 2 เข็ม และจะตามด้วยวัคซีนกระตุ้นอีก 2 เข็ม

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ถูกทำวิศวกรรมแก้ไขจนไม่ก่อให้โรคถูกใช้เป็นพาหะนำยีนของไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างเข้าไปสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกาย

สูตรการให้ยาที่ดีที่สุดที่เคยทำกับลิงก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยป้องกันลิงจากเชื้อไวรัส SHIV ได้ถึง 94 เปอร์เซ็นต์ต่อความเสียงการติดเชื้อไวรัสหนึ่งครั้ง สูตรการให้วัคซีนหลักจะอยู่บนพื้นฐานของวัคซีน Ad26.Mos.HIV ทุกสูตร ส่วนวัคซีนกระตุ้นจะเป็นมีส่วนของวัคซีน Ad26.Mos.HIV และส่วนประกอบของวัคซีนอื่น นอกจากนั้นยังประกอบด้วยโปรตีนที่มีอลูมิเนียมเสริมเพื่อกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การทดลองวัคซีนกับมนุษย์ในครั้งนี้ยังเป็นการทดลองระยะแรกซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนเอง ซึ่งให้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าถึงแม้ว่าร่างกายสามารถจะสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อต้านเชื้อไวรัสไม่ได้หมายถึงการตอบสนองเหล่านี้จะป้องกันการติดเชื้อไวรัส การทดลองในครั้งนี้ยังอยู่ในระยะแรกอยู่

เราหวังว่าการทดลองทางคลินิกในครั้งต่อไปจะแสดงให้เห็นผลดีของวัคซีนชนิดนี้ในการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีเหมือนกับผลที่ได้จากการทดลองในลิง

 


 

ที่มาการประชุมของการประชุมสมาคมโรคเอดส์นานาชาติประจำปี 2017

ภาพ the Creative Commons

 

error: กด RightClick แทน