นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการวิเคราะห์วัคซีน HIV

แผนที่ของผิวกลายแคนบนกลายโคโปรตีนของวัคซีนเอชไอวี ภาพโดย The Scripps Research Institute

เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนตัวจากระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างยอดเยี่อม ไวรัสใช้โมเลกุลน้ำตาลที่เรียกว่ากลายแคน(glycans)เป็นโล่ในหลบซ่อนตัวและป้องกันจากแอนติบอดี่จากการเข้าทำลายมัน

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน The Scripps Research Institute (หรือ TSRI ) ได้พัฒนาวิธีการในการวิเคราะห์โล่กลายแคนที่เป็นส่วนที่ป้องกันส่วนนอกของไวรัสเอชไอวี การพัฒนาวิธีการในครั้งนี้จะทำให้การพัฒนาวัคซีนทำได้เร็วขึ้น ผลการวิจัยได้ถูกติพิมพ์ในวารสาร Nature Communications

วิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์เหมือนกับการสร้างลายนิ้วมือแต่เป็นหลายนิ้วมือของกลายแคนบนกลายโคโปรตีน(glycoprotein)ซึ่งเป็นชั้นป้องกันส่วนนอกของไวรัสเอชไอวี เพื่อว่าเวลานักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัคซีนจะใช้ลายนิ่วมือนี้ในการตรวจสอบว่าตรงกับส่วนของไวรัสหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะทำให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนทำได้เร็วมากขึ้น

วิธีใหม่นี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ชนิดของกลายแคนที่เป็นส่วนประกอบของกลายโคโปรตีนและรู้ว่ากลายโคโปรตีนมีช่องโหว่หรือไม่ ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะผลิตแอนติบอดี่ที่จะเชื่อมจับกับกลายโคโปรตีนของไวรัสเพื่อทำลายมัน แต่กลายโคโปรตีนของไวรัสเอชไอวีถูกครอบด้วยกลายแคนทำให้แอนติบอดี่ไม่สามารถเชื่อมจับมันได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน TSRI พัฒนาวัคซีนที่เป็นแอนติบอดี่ที่สามารถผ่านกลายแคนเข้าไปเชื่อมจับกับกลายโคโปรตีนได้ โดยที่แอนติบอดี่จะมีลักษณะเหมือนกับกลายโคโปรตีนของไวรัสและแอนติบอดี่จะสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถหาช่องโหว่ในกลายแคนเพื่อเข้าไปเชื่อมจับกลายโคโปรตีนและในที่สุดทำลายเชื้อไวรัส

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ส่วนประกอบของกลายแคนที่ผลิตขึ้นกับกลายแคนที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเอชไอวีจริงๆ ถ้าเหมือนกันแสดงว่าวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเป็นวัคซีนอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวว่าวิธีการนี้ยังสามามารถใช้ในการวิเคราะห์กลายแคนของไวรัสชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วยเช่น ไวร้สไข้หวัดใหญ่

 

อ่านเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับการวิจัยโรคเอชไอวี


 

ที่มา The Scripps Research Institute

 

error: กด RightClick แทน