การวิจัยใหม่พบว่าวิตามินดีไม่ได้ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับกระดูก

การศึกษาวิจัยใหม่พบว่าวิตามินดีเสริมไม่ได้ช่วยในการป้องกันกระดูกพรุนที่แตกร้าวง่ายในผู้สูงอายุ และในรายงานการศึกษายังได้กล่าวแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหยุดให้คำแนะนำวิตามินดีกับผู้ป่วยส่วนใหญ่

ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าวิตามินดีเสริมช่วยลดความเสียงจากภาวะหรือโรคต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุนและภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่าวิตามินดีทำให้กระดูกแข็งแกร่งเนื่องจากวิตามินไปช่วยร่างกายในการดูดซับแคลเซี่ยมให้ดีมากขึ้น

แต่จากการศึกษาใหม่ในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้สรุปว่าวิตามินดีไม่ได้ช่วยป้องกันโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกแต่อย่างใด การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เมต้าซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยหลายๆอย่างรวมกันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าวิตามินดีช่วยป้องกันกระดูกแตกร้าวหรือช่วยเพิ่มความหน่าแน่นให้กับกระดูกเลย

การศึกษาวิจัยนำโดย ดร. มาร์คเจโบลันด์รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลวิจัยใน the Lancet Diabetes & Endocrinology การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกที่ผ่านมา 81 การทดลองซึ่งเมื่อรวมการทดลองทางคลินิกทั้งหมดแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 53,000 คนที่รวมถึงผู้หญิงอายุเกิน 65 ปีที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกับภาวะเกี่ยวข้องกับกระดูก

อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาวิจัยอื่นๆที่ให้ความขัดแย้งอยู่ และผลการใช้วิตามินดีเสริมในการช่วยเสริมสภาพกระดูกในผู้สูงอายุยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดีเข้ารวมน้อยเกินไปมีเพียง  6% ซึ่งทำให้ผลที่ได้ไม่สามารถสรุปบอกได้ว่าวิตามินดีมีผลในทางบวกกับผู้ขาดวิตามินดีหรือไม่

เนื่องจากผู้มีภาวะเกี่ยวกับกระดูกต่างๆส่วนมากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดี และผู้ที่ไม่ได้มีภาวะขาดวิตามินดีการใช้วิตามินดีเสริมก็จะไม่ได้ทำให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของกระดูกให้เห็นอย่างชัดเจน เราอาจต้องรอการศึกษาทดลองเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถสรุปประโยชน์ของการใช้วิตามินดีเสริมได้อย่างแท้จริง

 


ที่มาวารสาร the Lancet Diabetes & Endocrinology 

ภาพโดย Flickr

 

error: กด RightClick แทน