ใช้ยาแอนติบอดีสองชนิดรวมกันช่วยควบคุมเชื้อไวรัส HIV ได้เป็นเวลานาน

ในขณะที่ยาแอนติบอดีสองชนิดใช้รวมกันกำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิคระยะแรกอยู่ ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ล่าสุดกับยานี้ที่ทดลองกับลิงเป็นผลที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก และถ้ายาสองชนิดนี้ให้ผลกับมนุษย์เหมือนกับในลิงจะทำให้เรามียาแอนติบอดีตัวใหม่ใช้ในการรักษาโรคไวรัสเอชไอวี ซึ่งทำให้มีทางเลือกใหม่นอกจากการรักษาที่ใช้ยาต่อต้านไวรัสเอชไอวีหลายชนิดรวมกัน

ในปัจจุบันมียาต่อต้านไวรัสมากกว่า 25 ชนิดในการบำบัดรักษาโรคเอชไอวีโดยการใช้ยาต่อต้านไวรัสเหล่านี้รวมกันซึ่งอาจจะรวมกันสามชนิดขึ้นไป แต่การบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้กำจัดไวรัสเอชไอวีให้หมดไป และเมื่อใดที่หยุดใช้ยาเชื้อไวรัสจะกลับมาเจริญเติบโตและเข้าทำลายระบบภูมิคุมกันทันที่ นอกจากนี้การใช้ยาหลายชนิดมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก

การวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัย Rockefeller University และสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้พบว่า การใช้แอนติบอดีสองชนิดรวมกันทันที่หลังจากที่เชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าติดเชื้อภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถควบคุมเชื้อไวรัสไว้ได้อยู่เป็นเวลานาน

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ทำการทดลองกับลิงที่ติดเชื้อไวรัส ไวรัสที่ติดเชื้อในลิงจะเหมือนกับไวรัสเอชไอวีในมนุษย์ ในลิงไวรัสจะมีชื่อว่าเอสเอชไอวี (simian-human immunodeficiency virus  หรือ SHIV) ถึงแม้ว่าจะเป็นไวรัสที่แตกต่างกันกับไวรัสเอชไอวีในมนุษย์ แต่จากผลการทดลองจะทำให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีในการใช้การบำบัดรักษาด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบนี้ในมนุษย์ได้ ผลการวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature

ยาแอนติบอดีสองชนิดที่ใช้คือ 3BNC117 และ 10-1074  ซึ่งเป็นยาที่ถูกพัฒนาโดย Nussenzweig laboratory ในการช่วยเหลือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอในการต่อสู่ป้องกันเชื้อไวรัส โดยที่แอนติบอดีแต่ละชนิดจะเชื่อมจับกับไวรัสในส่วนที่แตกต่างกันทำให้โอกาสที่จะกำจัดเชื้อไวรัสมีโอกาสมากขึ้น

การทดลองกระทำกับลิง 13 ตัวที่ติดเชื้อไวรัสเอสเอชไอวี (SHIV) และหลังจากนั้นลิงจะได้รับแอนติบอดีสองชนิดรวมกันเป็นระยะเวลาสองอาทิตย์ ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการรักษาได้กำจัดและลดจำนวนไวรัสจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถตรวจสอบหาไวรัสได้ และการบำบัดรักษานี้จะมีผลในการควบคุมไวรัสได้หกเดือน หลังจากที่แอนติบอดีหมดไปจากร่างกายของลิงเชื้อไวรัสกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งในลิงทุกตัวยกเว้นลิงหนึ่งตัว

แต่หลังจากนั้น 5 ถึง 22 เดือนเหตุการไม่คาดหวังได้เกิดขึ้น ภูมิคุ้มกันของลิงจำนวนหกตัวได้กลับมาสามารถควบคุมไวรัสอีกครั้งหนึ่งจนอยู่ในระดับที่ต่ำจนไม่สามารถตรวจพบหาเชื้อไวรัสได้  โดยที่ลิงเหล่านี้ไม่ได้รับยาอะไรเพิ่มเติมเลย และจำนวนไวรัสอยู่ในระดับต่ำไปอีก 5 ถึง 13 เดือน

นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง แต่คราวนี้ทำกับลิงที่ติดเชื้อไวรัสมานานแล้ว การทดลองก็เพื่อที่จะดูว่าผลของแอนติบอดีจะมีผลในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสมานานด้วยหรือไม่และมากน้อยเพียงใด การทดลองทางคลินิคกับมนุษย์กับยาแอนติบอดีสองชนิดที่กำกำลังทำการทดลองอยู่ที่โรงพยาบาล The Rockefeller University Hospital ในระยะแรกจะให้ผลออกมาเหมือนกับในลิงหรือไม่เราต้องมาติดตามกันในปี 2018 เมื่อการทดลองเสร็จสินลง

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี


 

ที่มา มหาวิทยาลัย Rockefeller University

 

error: กด RightClick แทน