ปีนี้เราจะเข้าสู่ปีใหม่ปี 2017 ช้ากว่าปกติ ช้าไปหนึ่งวินาที

fireworks

การเข้าสู่ปี 2017 จะช้ากว่าปกติหนึ่งวินาที หนึ่งวินาทีที่เพิ่มขึ้นมานี้ (leap second) เนื่องจากชดเชยการชะลอตัวในการหมุนของโลก ฉะนั้นเวลานับถ่อยหลังเข้าสู่ปี 2017 จะถูกช้าไปหนึ่งวินาที

การเพิ่มวินาทีก้าวกระโดด (leap second) เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี 2015 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 ที่เกิดขึ้น ดังนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเวลาของเราได้ช่าลงไปเกือบครึ่งนาที การปรับเพิ่มวินาทีเพราะว่าเวลามาตรฐานล่าช้ากว่านาฬิกาอะตอมไปหนึ่งวินาทีเนื่องจากการหมุนของโลกที่ล่าช้าลง

นักวิทยาศาสตร์กล่าวผ่านทางบีบีซีว่านาฬิกาอะตอมมีความแม่นยําเป็นล้านเท่ากว่าการหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบคาดการณ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นวินาทีที่เพิ่มขึ้นมีความจำเป็นไม่ให้เวลามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกล่าช่าไปกว่าเวลาของโลก(ต่อการหมุนของโลก)

ถึงแม้ว่าการล่าช่านี้เป็นจำนวนเล็กซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1,000 ปีในการช่าไป 1 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่แก้ไขโดยการเพิ่มของการล่าช่านี้ก็จะทำให้เวลาที่ใช้เป็นเวลามาตรฐานก็จะค่อย ๆ ล่าช่าไปกว่าเวลาของความเป็นจริงซึ่งสัมพันธ์ต่อการหมุนของโลก

ศูนย์บริการระหว่างประเทศที่ให้ข้อมูลการอ้างอิงการหมุนของโลกในประเทศฝรั่งเศษ (The International Earth Rotation and Reference Systems Service) เป็นผู้ติดตามการหมุนของโลกและจะเป็นผู้ประกาศในการใช้วินาทีก้าวกระโดด

นาฬิกาอะตอม (Atomic clocks) ใช้การเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในการบอกเวลา ซึ่งทำให้นาฬิกาอะตอมเป็นนาฬิกาให้ความแม่นยำของเวลามากที่สุดทำที่มนุษย์สร้างขึ้นมา และเป็นนาฬิกาที่ใช้เป็นเวลาอ้างอิงมาตรฐานทั่วโลก และใช้ในการควบคุมความถี่ตัังแต่การออกอากาศโทรทัศน์ไปจนถึงระบบนำทางดาวเทียมทั่วโลก

 


 

ที่มา The International Earth Rotation and Reference Systems Service ผ่านทางบีบีซี

 

error: กด RightClick แทน