ยาแก้ปวดแก้อักเสบเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย

อีกหนึ่งการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบประเภทเอ็นเซด (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) เช่นไอบูโพลเฟนมีผลในการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าภาวะหัวใจวาย

จากผลการวิจัยที่ผ่านมากแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาเอ็นเซดเช่นไอบูโพลเฟนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย จากหลักฐานที่ออกมาจากผลการวิจัยเหล่านี้จนทำให้องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาต้องออกมาประกาศเตือนการใช้ยาประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2015

นักวิทยาศาสตรจากศูนย์การวิจัยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมอนทรีออลในประเทศแคนาดาผู้ที่ทำการวิจัยใหม่ในครั้งนี้กล่าวว่า ผลการวิจัยที่ผ่านมามีข้อจำกัดในการทำวิจัยเช่นจำนวนตัวอย่างที่น้อยและขาดการเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่รักษาด้วยยาหลอก ดังนั้นการวิจัยเหล่านั้นไม่ได้สร้างความเข้าใจที่แท้จริงต่อขนาดการใช้และระยะเวลาของการใช้ยาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงกับภาวะหัวใจวาย

เพื่อเพิ่มความเข้าใจของการใช้ยาเอ็นเซดทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทบทวนการศึกษา 82 การวิจัยที่มีเหตุการของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายหลังจากการใช้ยาเอ็นเซด หลักจากการศึกษาพบว่ามีเพียง 8 การวิจัยที่เข้าข่ายขอบเขตการวิจัยที่ได้มาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ 8 การวิจัยดังกล่าวได้มีผู้รวมในการวิจัยจำนวน 446,763 คนจากประเทศแคนาดาฟินแลนด์และสหราชอาณาจักร และ 61,460  คนในจำนวนจากจำนวนทั้งหมดได้มีอาการหัวใจวาย

การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาการใช้ยาเอ็นเซดของผู้เข้ารวมการวิจัยแต่ละคนโดยที่เน้นไปที่ชนิดของยาไอบูโพลเฟน ที่รู้จักและเป็นที่นิยมและยา diclofenac celecoxib rofecoxib และ naproxen ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้ยาเอ็นเซดจำนวนใด ๆ ก็ตามเมื่อใช่อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย  20 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาเลย

และเมื่อศึกษาในยาเอ็นเซดแต่ละชนิดพบว่า rofecoxib จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ยาที่เป็นที่นิยมไอบูโพลเฟนมีความเสี่ยงถึง 75 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับยา naproxen นอกจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าในเดือนแรกของการใช้ยาเอ็นเซดในจำนวนมาก ๆ จะมีความเสี่ยงที่สุดในการเกิดภาวะหัวใจวาย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลของการวิจัยที่ผ่านมา แต่ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้และอีกหลายการวิจัยที่ผ่านได้แสดงถึงความเสี่ยงในการใชยาประเภทนี้โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นจำนวนมาก ๆ หรือและเป็นระยะเวลานาน ข้อสังเกตว่ายาแอสไพรินซึ่งเป็นยาเอ็นเซดเช่นกันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าว

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ The BMJ

 

error: กด RightClick แทน