โรคอ้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง

การศึกษาวิจัยดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานของตนในวารสารทางวิชาการ The Lancet Diabetes and Endocrinology ที่แสดงให้เห็นว่าการมีดัชนีมวลกาย(หรือค่าบีเอ็มอี)ที่สูงหรือต่ำเกินไปจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของภาวะป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงต่างๆ

ค่าดัชนีมวลกายถูกกำหนดโดยการหารน้ำหนักกับกำลังสองของความสูงของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่สามารถดำรงให้ร่างกายมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 21 ถึง 25 kg/m2 จะมีความเสี่ยงในการเป็นภาวะป่วยเป็นโรคน้อยที่สุด

ในการวิจัยนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย(หรือค่าบีเอ็มอี)จากจำนวนผู้คนถึง 3.6 ล้านคนและผู้เสียชีวิตอีก 367,512 คน ได้ชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนหรือภาวะที่มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 30 หรือมากกว่าจะสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากโรคที่ร้ายแรงที่สุดสองโรคนั้นก็คือโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

นอกจากนั้นแล้วผู้ที่มีดัชนีมวลกายสูงกว่า 25 ขึ้นไปก็จะมีความสัมพันธ์กับการเป็นภาวะป่วยเป็นโรคเช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะอาการทางตับและไตต่างๆ จากผลการวิจัยที่ได้โรคอ้วนทำให้บุคคลคนนั้นมีอายุขัยเฉลี่ยลดลงไป 4.2 ปีในผู้ชายและ 3.5 ปีในผู้หญิง และอาจทำให้เกิดภาวะเรื้อรังอื่น ๆ เช่น จากโรคระบบทางเดินหายใจ โรคตับ และโรคเบาหวาน

อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่โรคอ้วนที่ทำให้เกิดภาวะการเป็นโรคเท่านั้นการมีค่าดัชนีมวลกายต่ำเกินไปก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเช่นเดียวกันที่รวมถึง ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด และแม้แต่การฆ่าตัวตาย

 

 

error: กด RightClick แทน