สิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนที่สุดในโลก

สิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคงรู้กันดีว่าเป็นต้นไม้ ต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวมีอยู่ด้วยกันสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือต้นไม้เดี่ยวที่มีระบบรากและลำต้นเป็นอันเดียวกันตั้งแต่มันเริ่มงอกออกมาจากพื้นดินเราเรียกว่า non-clonal tree กลุ่มที่สองคือต้นไม้ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรากที่แตกหน่อหรือยอดใหม่โดยที่ลำต้นเดิมได้ตายไปแล้วและหน่อหรือยอดใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีดีเอ็นเอเหมือนกัน 100 เปอร์เซนท์กับรากซึ่งเรียกว่า clonal tree

การทำการวัดอายุของต้นไม้ทำได้หลากหลายวิธี แต่มี 4 วิธีที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในการวัดอายุของต้นไม้ การวัดอายุของต้นไม้ทำได้ดังนี้

  • วิเคราะห์วงปีของต้นไม้ (crossdating) ซึ่งทำได้โดยการเจอะเอาส่วนของต้นไม้แล้วนำมาวิเคราะห์วงปีกับต้นไม้ชนิดเดียวกันและในบริเวณเดียวกันเพื่อคำนวณหาอายุ วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความแม่นยําค่อนข้างสูง
  • นับวงปีของต้นไม้ (ring counting) วิธีทำนี้ทำกับต้นไม้ที่ตายและมีส่วนของลำต้นครบถ้วนโดยการนับวงปีของลำต้นหนึ่งวงก็หมายถึงหนึ่งปี
  • ประมาณการทางคณิตศาสตร์ (extrapolations) คือการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและขนาดของต้นไม้ร่วมด้วยกับข้อมูลในอดีตเพื่อมาคำนวณหาอายุ
  • ทำ เรดิโอคาร์บอน (radiocarbon dating) โดยการใช้ส่วนที่ตายแล้วเพื่อตรวจหาค่าเรดิโอคาร์บอนซึ่งค่านี้จะลดลงทุกปีจากวันที่สิ่งมีชีวิตตายลง

มารู้จักต้นไม้บางต้นที่มีอายุยืนยาวที่น่าสนใจ อายุของแต่ละต้นอาจจะใช้การหาอายุคนละวิธีกัน บางต้นอาจจะเป็นแค่การประมาณและบางต้นอาจจะพิศูจน์อายุแล้ว


 

Pando หรือ Trembling Giant เป็นต้นไม้ที่เรียกว่า clonal tree ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วว่าลำต้นต้นกำเนิดได้ตายไปแล้วจากสาเหตุเช่นไฟป่าแต่ระบบรากของมันยังไม่ตายและสร้างลำต้นใหม่หลายลำต้น แพนโดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ Fishlakeในรัฐยูทาห์โดยที่ลำต้นอาจจะมีอายุไม่ถึงพันปีแต่รากของมันมีอายุถึง 80,000 ปีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่เคยค้นพบมา ระบบรากของมันใหญ่มากครอบคุมพื้นที่ถึง 430 ตารางกิโลเมตรโดยที่มีลำต้นประมาณ 40,000 ต้นและมีน้ำหนักรวมกันประมาณ 6,000 ตันซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนำ้หนักมากที่สุดในโลกอีกด้วย รากต้นไม้เกิดขึ้นเมื่อ 80,000 ปีที่แล้วในเวลาที่ทะเลทรายซาฮารายังเป็นป่าชุ่มชื้นอยู่เลยและทวีปยุโรปยังอยู่ในยุกน้ำแข็ง แต่แพนโดดูเหมือนว่ากำลังจะตายทางสำนักงานป่าไม้ของสหรัฐอเมริกากำลังทำงานเพื่อหาวิธีที่จะช่วยเหลือมัน

Pando02


 

ยังไม่ถูกตั้งชื่อ ซึ่งเป็นต้นไม้ Pinus longaeva ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลสนที่มีอายุยืนยาวพบในเขตภูเขาสูงของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในต้นไม้ชนิดนี้ที่เทือกเขา White Mountains ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีอายุ 5,062 ปีและปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ วัดอายุโดยทอมฮาร์ลานในปี 2012 เขาใช้วิธี crossdating ในการกับการวัดอายุของต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ต้นนี้ได้งอกก่อนที่พีระมิดแห่งกิซ่าจะถูกสร้างขึ้น รูปเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่ไม่ใช้ต้นจริง

 

Pinus_longaeva

 


 

Methuselah เป็นต้นไม้ Pinus longaeva เหมือนกันซึ่งอยู่ในตระกูลต้นสน ต้นไม้ต้นนี้อยู่ในเส้นทางเดินป่าที่มีชื่อว่า Methuselah ในเทือกเขา White Mountains ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีอายุ 4,845 ผู้วัดอายุคือทอมฮาร์ลาน ปัจจุบันต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่

Methuselah


Prometheus (WPN-114) เป็นต้นไม้ Pinus longaeva เหมือนกันซึ่งอยู่ในตระกูลต้นสน พบที่ Wheeler Peakในภาคตะวันออกของรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่น่าเสียด้ายที่ต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดในปี 1964 โดยความรู้เท่าไม่ถึงการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทำงานกับสำนักงานป่าไม้เพื่อที่ใช้ในงานวิจัย ต้นไม้ต้นนี้มีอายุ 4,844 ปี

Prometheus_tree2


Llangernyw Yew เป็นต้นไม้ในตระกูล Taxus baccata หรือชื่อเดิม yew ซึ่งพบมากในภาคกลางและตะวันตกและภาคใต้ของยุโรป และยังพบในแอฟริกาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคเหนือของอิหร่านและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วย ต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่ในพื้นที่ของสุสานอร์ทแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศเวลส์โดยการประมาณการอายุได้ประมาณ 4,000 ปีขึ้นไป

Llangernyw_yew


Sarv-e Abarkuh หรือ Zoroastrian Sarv เป็นต้นไม้ในตระกูลไซเปรซพบมากในแทบเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงประเทศอิหร่าน ต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่เมือง Abarkuh ประเทศอิหร่านโดยมีการประมาณอายุของมันได้ประมาณ 4,000 ปี

Cypress_of_Abarqu

error: กด RightClick แทน