สหประชาชาติรายงานสิ่งมีชีวิตถึง 1 ล้านสายพันธุ์เผชิญกับการสูญพันธุ์

รายงานล่าสุดของสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านกล่าวว่าสายพันธุ์พืชและสัตว์ถึง 1 ล้านชนิดกำลังใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์

รายงานล่าสุดได้เน้นย้ำข้อสรุปของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่กล่าวว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์กำลังสร้างความหายนะให้กับอาณาจักรของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และคุกคามการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างปลาวาฬไปจนถึงดอกไม้ขนาดเล็ก ๆ

คณะกรรมการฐานนโยบายทางวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการบริการของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (หรือ IPBES)​ ซึ่งคือคณะกรรมการอิสระหว่างรัฐบาลที่มีตัวแทนจาก 132 ทั่วโลกเป็นผู้ที่เผยแพร่รายงานดังกล่าว รายงายสรุปและชี้ให้เห็นถึงความสูญเสียทางธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์โดยตรง และยังวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดกับความมั่นคงทางด้านอาหารและน้ำ การเกษตร และเศรษฐกิจ

รายงานพบว่าพืชและสัตว์จำนวนมากถึง 1 ล้านสายพันธุ์กำลังถูกคุกคามที่นำไปสู่การสูญพันธุ์มากกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ อัตราการลดลงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติในปัจจุบันอยู่ในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และอัตราการสูญพันธุ์ที่รวดเร็วในระดับนี้จะหมายถึงผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก

รายงานระบุว่ารัฐบาลของโลกควรแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกร่วมด้วยกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผันแปรภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่ระบบนิเวศเลวร้ายลงจากกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์เช่น การประมงที่มากเกินไป การใช้ยาปราบศัตรูพืชกินความจำเป็น มลพิษที่เพิ่มขึ้น และจากการขยายตัวของเมืองที่ทำลายธรรมชาติมากขึ้น

ระบบนิเวศของมหาสมุทรกำลังเลวร้ายลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม แนวปะการังที่กำลังสูญหายไปจากความร้อน และมหาสมุทรที่กำลังเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้มีผลกระทบกับการประมงเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นแห่งอาหารสำคัญสำหรับประชากรโลก และจะมีผลร้ายแรงกระทบต่อชนพื้นเมืองผู้อยู่อาศัยตามชายฝั่งหลายพันล้านคน

รายงานได้เน้นถึงผลกระทบที่มีต่อสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการอยู่รอดของมนุษย์ สารกำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้พ่นเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ฆ่าแมลงผสมเกสร เช่น ผึ้ง และแมลงอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อระบบนิเวศ การสูญเสียแมลงเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อพืชผล หรือแม่แต่ผู้คนทั่วไปที่ใช้ยากำจัดยุงแมลงได้กำจัดแมลงผสมเกสรที่สำคัญเช่นผีเสื้อ แมลงเม่า และแมลงวันทั่วไปที่สัตว์อื่นๆพึ่งพาเป็นอาหาร

อย่างไรก็ตามรายงานได้ให้มุมมองในเชิงบวกเช่นกันที่ว่ายังคงไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่การแก้ไขเพื่อให้เห็นผลถึงความแตกต่างนั้นประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วต้องทำงานร่วมกันจึงจะสัมฤทธิ์ผล

 

 

error: กด RightClick แทน