ยีนจากพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้หญิงในการเป็นโรคมะเร็งรังไข่

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารทางวิชาการ PLOS Genetics ได้แสดงให้เห็นว่ายีนพันธุกรรมที่ไม่รู้จักกันมาก่อนตัวหนึ่งจากพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสำหรับผู้หญิงในการเป็นโรคมะเร็งรังไข่ การค้นพบในครั้งนี้อาจช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งรังไข่ได้แต่เนินๆ ในอนาคต

ยีนพันธุกรรมบนโครโมโซมเอกซ์จากพ่อที่มีชื่อว่า MAGEC3 ถ้าอยู่ในรูปปกติแล้วยีนตัวนี้จะช่วยในการป้องกันการก่อตัวขึ้นของเนื้องอก แต่ยีน MAGEC3 ที่กลายพันธุ์อาจก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวขึ้นของเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งรังไข่ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่อันตรายที่สุด เนื่องจากว่ามะเร็งชนิดนี้ยากที่จะตรวจหาและยากที่จะคาดการณ์ได้ และส่วนมากแล้วเมื่อสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งก็ได้แพร์กระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกายแล้ว จากข้อมูลของศูนย์มะเร็งของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าในปี 2015 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วโลก และเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีิวิตมากกว่า 161,000 ราย

การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ได้ค้นพบยีน MAGEC3 โดยการเปรียบเทียบคู่ของหลานสาวและย่าจำนวนกว่า 3,000 คู่จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งโรสเวลปาร์กในบัฟฟาโลนิวยอร์ก ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า 2,600 ครอบครัวที่มีประวัติในการเป็นโรคมะเร็งรังไข่

นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นการศึกษาบนพื้นฐานของทฤษฎีที่ว่าถ้าแม่ไม่เป็นโรคมะเร็งรังไข่แต่ลูกสาวทั้งหมดในครอบครัวเป็นแสดงว่าลูกสาวทั้งหมดนั้นจะต้องได้ยีนมาจากโครโมโซมเอกซ์ซึ่งได้มาจากพ่อ และพ่อได้รับมาจากย่าที่มียีนกลายพันธุ์ชนิดนี้

และผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่มีย่าที่เป็นโรคมะเร็งรังไข่มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งรังไข่มากถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มียายเป็นโรคมะเร็งรังไข่ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับทฤษฎีของพวกเขาทำให้เชื่อได้ว่ายีนที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงโรคมะเร็งรังไข่จะอยู่บนโครโมโซมเอกซ์

นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่าผู้ชายที่มียีนกลายพันธุ์นี้ถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งรังไข่ เพราะผู้ชายไม่มีรังไข่ แต่จะทำให้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดอื่นแทนโดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การวิจัยนี้ยังเป็นการวิจัยครั้งแรกที่จะต้องมีการวิจัยอื่นๆตามมาเพื่อยืนยัน แต่ถ้ายีนตัวนี้เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ในอานาคตการตรวจสอบยีนก็จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาโรคมะเร็งรังไข่ได้แต่เนิน ๆ

 


ที่มาวารสารทางวิชาการ PLOS Genetics 

ภาพจาก the creative commons

 

error: กด RightClick แทน