ยาแก้ปวดแก้อักเสบอาจจะทำให้เกิดความบกพร่องทางการได้ยิน

painkillers

การใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบเป็นประจำอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการมีความบกพร่องทางการได้ยิน ผลการวิจัยนี้ถูกเปิดเผยโดย Dr. แกรี่ เคอร์ฮัน (Gary Curhan) นักวิจัยวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard University และ โรงพยาบาล Brigham and Women’s Hospital ในเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาวของผู้หญิงประมาณ 56,000 ในประเทศสหรัฐฯ ที่ใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบจำพวก NSAIDS เช่น นาโพรเซน (naproxen) ไอบูโพลเฟน (ibuprofen) และรวมถึงยาพาราเซตามอล อย่างน้อยหกเดือนพบว่ายาทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการมีปัญหาการได้ยินมากว่าผู้ที่ใช้ยาชนิดแล้วกันแต่ระยะเวลาที่ใช้สั้นกว่าหนึ่งปี

ดอกเตอร์เคอร์ฮันกล่าวว่ายาแก้ปวดแก้อักเสบก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาของการได้ยินถ้าใช้ยาจำพวกนี้เป็นประจำและใช้เป็นระยะเวลานาน ยาพวกจำพวกนี้สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายาจำพวกนี้สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่น ภาวะความดันสูงและภาวะอื่น ๆ ในทางกลับกันการใช้ยาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ จะปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาผู้หญิงที่ใช้ยาจำพวก NSAIDS อย่างน้อยสองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนพบว่า 10 เปอร์เซ็นต์มีปัญหาในการได้ยิน และ 9 เปอร์เซ็นต์ในผู้ที่ใช้ยาพาราเซตามอล  ผลการทดลองครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ American Journal of Epidemiology

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากข้อมูลไม่พบว่ายาแอสไพริน (aspirin) ทำให้เกิดความบกพร่องทางการได้ยิน ยาแอสไพรินเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้เช่นกัน

ถึงแม้ว่าจากการศึกษาความเสี่ยงของการใช้ยาจำพวกนี้อาจจะไม่สูงมาก แต่นักวิทยาศาสตร์แน่ะนำว่าการใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบเป็นประจำและเป็นเวลานานควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะการมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในการเพิ่มความเสี่ยงจากการใช้ยาจะทำให้ความเสี่ยงของปัญหาการได้ยินเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่ายาแก้ปวดแก้อักเสบเป็นสาเหตุของการมีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาเป็นจำนวนมากเป็นประจำและเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 


 

ที่มา American Journal of Epidemiology และ Reuters

 

error: กด RightClick แทน