วัคซีนป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงให้ผลน่าทึ่ง

ผลการวิจัยและทดลองวัคซีนภูมิแพ้ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ The Journal of Allergy and Clinical Immunology ได้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนภูมิแพ้ใหม่มีฤทธิ์ในการป้องกันปฏิกริยาอาการแพ้เมื่อสัมผัสหรือได้รับประทานถั่วลิสง

ในการศึกษาวัคซีนภูมิแพ้ในหนูนักวิทยาศาสตร์พบว่าวัคซีนได้ป้องกันหนูที่เป็นโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงจากอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นหายใจไม่ออกและคันตามผิวหนังหลังได้รับวัคซีนชุดท้ายในการได้รับสามครั้งต่อหนึ่งเดือน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนผู้ทำวิจัยได้กล่าวว่าวัคซีนจะไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบใหม่ที่เป็นผลให้ไปยับยั้งปฏิกิริยาอาการแพ้ต่างๆ

นอกจากการป้องกันแล้ววัคซีนยังสามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้เป็นโรคภูมิแพ้อาหารไปแล้วด้วย ซึ่งจะหมายถึงว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถใช้เป็นยาในการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารต่างๆได้ โรคภูมิแพ้ถั่วลิสงเป็นโรคภูมิแพ้อาหารชนิดที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่ง อาการแพ้ถั่วลิสงสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เพียงมีอาการคันตามผิวหนังไปจนถึงอาการหายใจไม่ออกที่เป็นอันตรายถึงชีิวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาการแพ้ต่าง ๆ เช่น อาการคันไปจนถึงอาการหายใจยากเกิดขึ้นจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยาต่อต้านโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งที่ปกติไม่เป็นอันตรายที่มีอยู่ในอาหาร วัคซีนใหม่นี้ซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมีเป้าหมายไปทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถทนต่อโปรตีนเหล่านั้นได้

ถึงแม้ว่าปัจจุบันการทดลองการรักษาโรคแพ้ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดอืื่นกำลังอยู่ในขั้นการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์อยู่ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าช่วยลดอาการแพ้ในผู้ป่วยบางคน แต่การรักษาดังกล่าวมีข้อเสียบางอย่างเช่น การรักษาไม่ได้ให้ผลกับทุกคน และผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอยู่ตลอดไปเมื่อหยุดการรักษาอาการแพ้ก็จะกลับมา ในการรักษาด้วยวัคซีนชนิดใหม่นี้ให้ความหวังที่จะสามารถป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อาหารให้หายขาดได้

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ The Journal of Allergy and Clinical Immunology

 

 

error: กด RightClick แทน