วัคซีน HIV ของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์กำลังเข้าสู่การทดลองทางคลินิคระยะที่ 1

วัคซีนเอชไอวีจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แมสซาชูเซตส์กำลังเข้าสู่การทดลองทางคลินิคระยะที่ 1 โดยที่การทดลองระยะการที่หนึ่งจะเป็นทดลองความปลอดภัยของวัคซีนในมนุษย์ ซึ่งได้เริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

การทดลองวิจัยในครั้งนี้เป็นผลการวิจัยของศาสตราจารย์แชนลูผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และชีวเคมีและเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลที่ทำงานมานานกว่า 20 ปี การทดลองทางคลินิคจะทำการตรวจสอบฤกธิ์ของวัคซีนโดยที่วัคซีนจะไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้นกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี หน่วยงาน HVTN (หรือ the HIV Vaccine Trials Network) จะเป็นผู้นำเดินการในการทดลองทางคลินิคในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ลูเชื่อว่ากลยุทธ์การใช้วัคซีนที่รวมโปรตีนที่ได้จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ จะไปช่วยกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในวงกว้าง และการทดลองทางคลินิคในครั้งนี้จะรวมถึงองค์ประกอบดีเอ็นเอห้าชนิดและโปรตีนจากเอชไอวีสี่ชนิดเพื่อกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันให้มีฤทธิ์ในการป้องกันในวงกว้างขึ้น

ต้นเดือนที่ผ่านมาทางหน่วยงาน HVTN ได้เริ่มต้นลงทะเบียนอาสาสมัครที่จะเข้ารวมการทดลองทางคลินิคที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียในฟิลาเดล มหาวิทยาลัยแอละแบมาเบอร์มิงแฮม มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซอร์ฟในคลีฟแลนด์ และเฟนเวย์เฮลธ์ในบอสตันไปแล้ว

วัคซีนจะถูกทดสอบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและจำนวนของการให้วัคซีนที่อาสาสมัครสามารถทนได้ และรวมถึงตรวจสอบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อวัคซีนในระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน การทดลองเป็นการทำโดยที่ผู้ได้รับและผู้ให้จะไม่รู้ว่าอาสาสมัครคนใดได้ยาจริงหรือยาหลอกจนกว่าการทดลองเสร็จสินลง การทดลองคลินิคระยะที่ 1 จะไม่ประเมินผลว่าวัคซีนมีผลในการป้องการการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ แต่จะประเมินผลความปลอดภัยและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนเท่านั้น

ที่ผ่านมาผลการทดลองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่เป็นน่าพอใจมากนักเนื่องมาจากว่าเชื้อไวรัสมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสูงมาก การทดลองในครั้งนี้เป็นการรวมกันของการใช้โปรตีนของเชื้อไวรัสเอชไอวีรวมด้วยกับดีเอ็นเอสังเคราะห์ศาสตราจารย์ลูได้พัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะไปกระตุ้นและช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานต่อต้านเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

ที่มา University of Massachusetts Medical School

 

 

error: กด RightClick แทน