นักวิทยาศาสตร์พบ แรงชนิดที่ห้า ในเอกภพ

นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งฮังการีได้สังเกตพบเห็นแรงทางธรรมชาติชนิดที่ห้า ซึ่งหากพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจริงก็จะสามารถเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการทำงานของจักรวาล 

นักวิจัยกล่าวว่าทีมของพวกเขาได้สังเกตเห็นอะตอมของฮีเลียมที่มีกำลังได้เปล่งแสงออกมาขณะที่กำลังสลายตัว การสลายแตกตัวของอะตอมนั้นก่อให้เกิดอนุภาคในลักษณะที่แปลกซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความเข้าใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน ดังนั้นอนุภาคจะต้องเกิดขึ้นมาจากแรงชนิดหนึ่งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

การสังเกตพบการเปล่งแสงขณะสลายตัวของอนุภาคเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง นักวิทยาศาสตร์นำโดยแอตทิลา คราสซ์นาฮอร์คีและทีมได้เรียกอนุภาคใหม่ดังกล่าวว่า X17 และพบว่าอนุภาคดังกล่าวมีมวลอยู่ที่ 17 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ (megaelectronvolts) และนั้นอาจเป็นอนุภาคที่เชื่อมโยงโลกที่เรามองเห็นกับสสารมืด (the dark matter)

การสังเกตพบอนุภาคใหม่ X17 เกิดขึ้นหลังจากสามปีที่เคยพบมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยครั้งนั้นได้พบความผิดปกติในการสลายกัมมันตภาพรังสีซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของอนุภาคใหม่ หากการทดสอบของนักวิยาศาสตร์กลุ่มนี้พิสูจน์ว่าถูกต้อง การค้นพบอาจทำให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการทำงานของจักรวารนั้นต้องกลับหน้ามือเป็นหลังมืออย่างสิ้นเชิง

รูปแบบความเข้าใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบันอธิบายว่า มีแรงทางธรรมชาติสี่ชนิดได้แก่ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมชนิดอ่อน และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมชนิดเข้มแข็ง

เมื่อสามปีที่แล้วในปี 2016 นักวิจัยชาวฮังการีกลุ่มนี้ได้ตีพิมพ์บทความที่คล้ายกันในวารสาร Physical Review Letters โดยที่กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นได้แนะนำว่า ในธรรมชาติมีแรงชนิดที่ห้า แต่ในครั้งนั้นไม่ค่อยมีผู้สนใจในผลงานวิจัยจนมากหนักจนกระทั่งนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียได้ตรวจสอบและยืนยันวิธีการการทดลองและผลลัพธ์ซึ่งพบว่าการศึกษาดังกล่าวนั้นมีความถูกต้อง

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีว่า ในธรรมชาติมีแรงชนิดที่ห้ามานานหลายทศวรรษแล้ว โดยที่แรงชนิดที่ห้าช่วยในการอธิบายว่าทำไมแบบการคำนวณมาตรฐานทางฟิสิกส์ปัจจุบันเกี่ยวกับอนุภาคไม่สามารถใช้อธิบายสสารมืดได้

สสารมืดเป็นสารที่มองไม่เห็นซึ่งคิดเป็นมากกว่า 80% ของมวลของจักรวาร นักทฤษฎีต่าง ๆ ได้เคยเสนอว่า อนุภาคแปลกใหม่จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสสารมืดรวมถึง ‘โฟตอนมืด’ ที่มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

นักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีกลุ่มนี้ได้ทำการทดลองและมองหาโฟตอนมืดโดยการระเบิดโปรตอนของลิเธียมเป็นแถบบาง ๆ เมื่อลิเทียมดูดซับโปรตอนลิเทียมก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นเบริลเลียมในรูปที่ไม่เสถียร ซึ่งจะสลายตัวต่อไปอีกและจะผลิตอิเล็กตรอนและโพสิตรอนออกมา เมื่อโปรตอนชนกับลิเธียมที่อุณหภูมิ 140 องศาอิเล็กตรอนและโพสิตรอนก็ถูกผลิตมากขึ้นยิ่งขึ้นตามคาด

 

 

 

error: กด RightClick แทน