นักวิทยาศาสตร์ได้ฟื้นคืนชีพสมองหมูที่ตายแล้วให้กลับมาได้สำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลได้เปิดเผยว่าได้นำสมองของหมูจำนวนมากกว่า 100 หัวที่พึ่งถูกตัดหัวมาทำให้เซลล์สมองที่ตายไปแล้วฟื้นคืนกลับมาได้ ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยในการประชุมปิดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งทางทางวารสาร MIT Technology Review ได้นำออกมาเผยแพร่

ในที่ประชุมดังกล่าวนักประสาทวิทยาเนนาดเซสทานจากมหาวิทยาลัยเยลได้เปิดเผยว่าทีมของเขาได้ทำการทดลองสมองของหมูจำนวนมากกว่า 100 ตัวที่พึ่งตายมาจากโรงฆ่าสัตว์ การทดลองเป็นการนำสมองที่ตายแล้วมาต่อกับระบบของเครื่องปั้มที่มีถุงเลือดและเครื่องทำความร้อนเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงสมองของหมูเหล่านี้ และทำให้สมองฟื้นคืนกับมามีชีวิตอีกครั้ง

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไม่ไม่หลักฐานที่แสดงว่าสมองของหมูเหล่านี้ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมา อย่างไรก็ตามพบว่าเซลล์สมองจำนวนพันๆล้านตัวมีสุขภาพที่ดีและมีความสามารถในการงานได้ตามปกติ และสามารถทำให้สมองมีชีวิตอยู่ได้ถึง 36 ชั่วโมง โดยที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสมองเหล่านี้เป็นไปได้ที่อาจสามารถเก็บรักษาให้มีชีิวิตอยู่ได้ตลอดไป

ในการทดลองในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พยายามที่จะทำให้สมองฟื้นคืนสติขึ้นมา แต่ได้กล่าวเตือนว่าเป็นไปได้ในอนาคตที่เทคโนโลยี่นี้อาจถูกนำไปปรับปรุงและประยุคต์ใช้ในการเก็บรักษาสมองของมนุษย์นอกร่างกาย หรือแม้แต่การทำให้สมองของมนุษย์ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้ง

 

 

error: กด RightClick แทน