ใช้แบคทีเรียกินเชื้อแบคทีเรียต่อสู่กับซูเปอร์บั๊ก (superbugs)

Shigella

แบคทีเรียชนิดที่กินแบคทีเรียชนิดอื่นเป็นอาหารอาจจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในการต่อสู่กับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่มีชื่อเล่นว่า ซูเปอร์บั๊ก (superbugs)

ความกังวลทางการแพทย์กับ ซูเปอร์บั๊ก (superbugs) หรือแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยทั่วโลก การค้นพบครั้งนี้เป็นข่าวดีกับทางการแพทย์ในความพยายามที่จะต่อสู่กับแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาเหล่านี้

แบคทีเรียเดลโลวิบริโอ (Bdellovibrio bacteriovorus) เป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นชนิดที่กินแบคทีเรียชนิดอื่นเป็นอาหารรวมถึงพวกที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะด้วย การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองในสัตว์โดยการใช้แบคทีเรียเดลโลวิบริโอเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคสำเร็จเป็นครั้งแรกและดูเหมือนจะไม่มีผลข้างเคียง ผลการวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology

Bdellovibrio

แบคทีเรียเดลโลวิบริโอเป็นแบคทีเรียทีเคลื่อนที่เร็วโดยมันจะหาแบคทีเรียชนิดอื่นเพื่อเจาะเข้าไปอาศัยอยู่ก่อนที่จะกัดกินภายในและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนภายในจนแบคทีเรียแตกตายไป และที่สำคัญแบคทีเรียเดลโลวิบริโอเท่าที่รู้กันไม่ก่อให้เกิดโรคภัยต่อมนุษย์อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์นำโดยดอกเตอร์ Serge Mostowy จากอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอนได้ทดการทดลองในการใช้แบคทีเรียเดลโลวิบริโอในการควบคุมและกำจัดแบคทีเรียชนิดอื่น การทดลองครั้งนี้ใช้เชื้อแบคทีเรียชิเจลล่าที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคบิด(ภาวะเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษ) โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ฉีดเชื้อแบคทีเรียชิเจลล่าสายพันธ์ M90T ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเข้าไปในตัวอ่อนของปลาม้าลาย (zebrafish) หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ฉีดแบคทีเรียเดลโลวิบริโอตามเข้าไปภายหลัง นักวิจัยได้พบว่าจำนวนของแบคทีเรียชิเจลล่าลดลง และถ้าไม่มีแบคทีเรียเดลโลวิบริโอในปลาม้าลายจำนวนของแบคทีเรียชิเจลล่าจะเพิ่มมากขึ้น

ดอกเตอร์ Serge Mostowy กล่าวว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียเดลโลวิบริโอเป็นแบคทีเรียที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมันสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เมื่อปฏิบัติการกำจัดเชื้อโรคเสร็จสิ้นลงภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะกำจัดแบคทีเรียเดลโลวิบริโอออกไปจากร่างกายตามธรรมชาติ นี้เป็นก้าวที่สำคัญในการวิจัยในการทำเป็นยาปฏิชีวนะที่สามารถนำมาใช้ในสัตว์และมนุษย์ได้

นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า แบคทีเรียเดลโลวิบริโอยังแสดงให้เห็นว่ามันสามารถกำจัดเชื่อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเช่น อี โคลี (E. coli) และ แบคทีเรียซัลโมเลลา (Salmonella) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ

การทดลองในครั้งนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวิจัยอยู่ ขบวนการทดสอบเรื่องความปอดภัยในการใช้ยังคงต้องทำการศึกษาอีกมาก แต่การวิจัยนี้ให้ความหวังในการต่อสู่กับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทั่วโลก การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 


error: กด RightClick แทน