การผลิตเพิ่มขึ้น 250% หลังจากโรงงานในจีนเริ่มใช้หุ้นยนต์แทนแรงงานมนุษย์

ประเทศจีนถือกันว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลกเป็นเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศจีน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประเทศจีนมีทรัพยากรมนุษย์ราคาถูกเป็นจำนวนมาก แต่อนาคตเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศจีนได้ใช้หุ้นยนต์เกือบทั้งหมดทดแทนมนุษย์ในการผลิต ผลก็คือการผลิตเพิ่มขึ้น 250% ข้อบกพร่องลดลงถึง 80%

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท Changying Precision Technology ในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งของจีนได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศจีนที่ใช้หุ้นยนต์และระบบอัตโมัติในการผลิตสินค้าถึง 90%  กระบวนการทั้งหมดถูกดำเนินการโดยโดยหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

การขนส่งสินค้าภายในโรงงานด้วยรถที่ไม่มีคนขับ และเก็บสินค้าที่ผลิตเหล่านั้นในคลังสินค้าเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดนไม่ต้องมีมนุษย์มาช่วยเหลือ โรงงานแห่งนี้จะเป็นรากฐานของโรงงานอื่น ๆ ในอนาคตที่จะใช้เครื่องจักร์ หุ้นยนต์และระบบเอไอในการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบแทนแรงงานมนุษย์ทั้งหมด

ก่อนหน้านี้โรงงานแห่งนี้ต้องการพนังงานที่เป็นมนุษย์จำนวน 650 เพื่อที่จะให้กระบวนการผลิตสินค้าเสร็จสิ้นลง แต่ในปัจจุบันบริษัทต้องการพนังงานเพียง 60 คนเท่านั้น และบริษัทกล่าวว่าในอนาคตอันใกล้จะลดพนังงานที่เป็นมนุษย์ให้เหลือเพียง 20 คนเท่านั้น พนังงานจะถูกทดแทนด้วยแขนหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่แขนหุ่นยนต์หนึ่งแขนจะสามารถทดแทนพนักงานได้ 6-8 คน

หลังจากที่ใช้ระบบหุ้นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ทางบริษัทได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพบว่าข้อบกพร่องของสินค้าที่ผลิตได้ลดลงถึง 80% จากก่อนหน้านี้ที่ใช้มนุษย์จะมีสินค้าที่บกพร่องจากการผลิต 25% แต่เมื่อใช้หุ้นยนต์ลดลงไปเหลือเพียง 5% นอกจากนั้นจำนวนผลการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 250%

ประเทศจีนเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามีแรงงานมนุษย์เป็นจำนวนมาก แต่ในอนาคตระบบเอไอจะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในทุกสาขาวิชาทั่วโลกไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน ตั้งแต่แพทย์ผู้รักษาคนป่วยไปจนถึงคนขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดจะค่อย ๆ ถูกทดแทนด้วยระบบเอไอ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยระบบเอไอได้เกิดขึ้นแล้วในส่วนเล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศทางตะวันตก

มนุษย์เราต้องการงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินในการซื้อสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ในอนาคตเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อหุ้นยนต์และปฏิเสธเข้ามามีบทบาทมากขึ้นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และหุ้นยนต์จะมีมากขึ้น

 


 

ที่มา People’s Daily Online

 

error: กด RightClick แทน