มีผู้เสียชีวิต 9 คนจากโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการผ่าต้ดเสริมเต้านม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ FDA) ได้รับรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย 9 รายจากโรคมะเร็งที่ไม่พบกันบ่อย และการเป็นมะเร็งชนิดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำการผ่าต้ดเสริมเต้านม

มะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่ไม่พบกันบ่อยมีชื่อเรียกว่า anaplastic large cell lymphoma หรือ ALCL   มะเร็งชนิดนี้จะมีผลกระทบต่อเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่พบในบริเวณเต้านมเทียม เซลล์มะเร็งเหล่านี้จะพบในผิวหนังและต่อมน้ําเหลือง และไม่ใช้ชนิดของมะเร็งเต้านม

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันผู้หญิงที่ทำการผ่าตัดเสริมเต้านมถึงแม้จะมีความเสียงเป็นมะเร็ง ALCL น้อย แต่จะมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเสริมเต้านม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2017 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแก้ไขถึงความเข้าใจในการผ่าต้ดเสริมเต้านมกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ALCL

เริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมฯได้รับรายงานมามีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่มีสามารถเหตุเกี่ยวข้องกับการผ่าต้ดเสริมเต้านม 359 ราย แต่จำนวนที่แท้จริงยากที่จะกำหนดเพราะไม่มีการรายงานของจำนวนผู้ที่ทำการผ่าต้ดเสริมเต้านมอย่างจริงจังในเรื่องนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯได้แนะนำให้ผู้ที่กำลังพิจารณาทำการผ่าต้ดเสริมเต้านมดังนี้

ควรทำความเข้าใจด้วยการศึกษาด้วยตนเองร่วมด้วยกับการพูดคุยทำความเข้าใจกับศัลยแพทย์ของตน และที่สำคัญพูดคุยในเรื่องข้อดีและข้อเสียของการใช้เต้านมเสริมชนิดที่ผิวเรียบและชนิดที่ผิวไม่เรียบ

ควรจะตรวจดูบริเวณเต้านมเป็นประจำว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และควรจะทำแมมโมแกรมหรือเอ็มอาร์ไอเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์

 

เต้านมเสริมชนิดที่ผิวเรียบและชนิดที่ผิวไม่เรียบ

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯยังได้ให้คำแนะนำกับแพทย์ผู้ให้บริการผ่าต้ดเสริมเต้านมว่าควรทำความเข้าใจกับผู้ที่จะรับการผ่าตัดถึงข้อดีข้อ และเสียความเสี่ยงของการใช้เต้านมเสริมชนิดที่ผิวไม่เรียบ ที่ผ่านมาผู้ที่เป็นมะเร็ง ALCL จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับผู้ที่ใช้เต้านมเสริมชนิดที่ผิวไม่เรียบ (203 รายจากทั้งหมด 231 ราย) และควรให้การบริการผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 


 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา

 

error: กด RightClick แทน