กินเนื้อขาวและเนื้อแดงมีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลเท่าๆกัน

การวิจัยล่าสุดได้ลบล้างความเชื่อกันที่ว่า การบริโภคเนื้อขาว เช่น เนื้อไก่ มีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในน้อยกว่าการบริโภคเนื้อแดง

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ซึ่งนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยโอ๊คแลนด์โรงพยาบาลเด็กพบว่า การกินเนื้อแดงหรือเนื้อขาวในจำนวนมากจะเพิ่มระดับของ ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นคอเลสเตอรอลไม่ดีในกระแสเลือดเท่าๆกัน

เคยมีความเชื่อกันมานานว่าการกินเนื้อขาวเช่นเนื้อไก่หรือเนื้อจากสัตวปีกนั้นไม่จะเป็นอันตรายต่อหัวใจน้อยกว่าการกินเนื้อแดง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เช่น ผัก อาหารจากผลิตภัณฑ์นม และพืชตระกูลถั่วต่างๆนั้นจะให้ผลที่ดีที่สุดกับร่างกายเมื่อพูดถึงระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีในกระแสเลือด

การศึกษามุ่งเน้นไปที่ชายและหญิงอายุระหว่าง 21-65 ปีที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไป อาสาสมัครได้ถูกแบ่งเป็นกลุ่มโดยการสุ่มสำหรับการรับประทานอาหาร กลุ่มเนื้อแดง กลุ่มเนื้อขาว และกลุ่มโปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดบริโภคอาหารตามกลุ่มของตนเป็นเวลาสี่สัปดาห์

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมในการวิจัยได้ละเว้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเวลาของการทำการศึกษา โดยที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะหมุนเวียนในการรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มอาหาร นั้นก็คือกลุ่มอาหารเนื้อแดง อาหารเนื้อขาว และอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย อาสาสมัครจะรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มอาหารเป็นเวลาสี่สัปดาห์ และจะมีช่วงเวลาพักก่อนเปลี่ยนกลุ่มอาหารที่อาสาสมัครจะกลับไปรับประทานอาหารตามปกติ นักวิจัยได้ตรวจวัดเลือดของอาสาสมัครทุกคนตั้งแต่ต้นจนการวิจัยเสร็จสิ้นลง

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความเข้มข้นของไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ(คอเลสเตอรอลไม่ดี)ในเลือดของผู้เข้าร่วมระหว่างเนื้อแดงและอาหารเนื้อขาว อย่างไรก็ตามอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมีความเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของอนุภาคไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำขนาดใหญ่ที่สูงกว่า ไขมันอิ่มตัวจะมีอยู่สูงกว่าในอาหารเนื้อแดง

การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดงหรือเนื้อขาวจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เคยคาดคิดกันมาในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด จากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพสำหรับระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าในระยะยาวการรับประทานเนื้อขาวยังคงให้ผลที่ดีกว่าการรับประทานเนื้อแดง ซึ่งการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระยะยาวยังคงต้องทำต่อไป

 

 

error: กด RightClick แทน