การรักษาโรค HIV โดยการแก้ไขดัดแปลงทีเซลล์ให้ผลที่เป็นความหวังใหม่

ผลของการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ PLOS Pathogens ได้แสดงให้เห็นถึงผลดีจากการรักษาด้วยการแก้ไขดัดแปลงเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวีเองในการควบคุมเชื้อไวรัส

โดยปกติเชื้อไวรัสเอชไอวีมีกลยุทธหลายอย่างด้วยกันในการหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มที่ผ่านมาได้มีความพยายามอย่างมากที่ทำการแก้ไขทีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันให้มีความสามารถที่จะตรวจจับและทำร้ายเชื้อไวรัส เพราะเชื่อกันว่าวิธีการใช้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อสู่กับเชื้อไวรัสเป็นวิธีมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาความพยามดังกล่าวยังไม่ได้แสดงให้เห็นผลที่ดีพอที่จะใช้เป็นแนวทางการรักษาด้วยวิธีนี้ แต่การศึกษาวิจัยใหม่ที่กระทำโดยแรชเชิล เลย์แมนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียให้ผลที่ให้ความหวังมากสำหรับแนวทางในการศึกษารักษาด้วยวิธีนี้

การวิจัยและทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จะพัฒนามาจากการวิจัยก่อนหน้าที่เกี่ยวของกับการเพิ่มโปรตีนสังเคราะห์ CAR (หรือ chimeric antigen receptor )บนผิวของทีเซลล์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการแก้ไขดัดแปลงทีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันให้ผลิตโปรตีน CAR บนผิวของเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการผูกมัดกับโปรตีนของไวรัสเอชไอวีมากยิ่งขึ้น จากการทดลองในห้องแลปพบว่าทีเซลล์ได้ผลิตโปรตีน CAR ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 50 เท่าของการทดลองที่มีก่อนหน้านี้

การทดลองดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูทดลองที่ติดเชื้อไวรัสเอสไอวี พวกเขาพบว่าทีเซลล์ที่ถูกทำการแก้ไขดัดแปลงของหนูสามารถช่วยทีเซลล์ตัวอื่น ๆ จากการถูกโจมตีและจากการเข้ามาติดเชื้อของไวรัส และในกลุ่มของหนูที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสพร้อมกับการรักษาด้วยโปรตีน CAR พบว่าทีเซลล์ดัดแปลงช่วยทำให้เชื้อไวรัสไม่เพิ่มจำนวนถึงแม้ว่าหนูเหล่านั้นจะหยุดการได้รับยาต้านไวรัสแล้วก็ตาม

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ แต่กระบวนการเรื่องความปลอดภัยจำเป็นต้องมีการวิจัยจำนวนหนึ่งที่จะตามมาก่อนจะไปถึงการทดลองทางคลินิกได้ และถ้าในอนาคตการวิจัยทางคลินิกเป็นผลสำเร็จนั้นก็จะหมายถึงว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นประจำอีกต่อไป

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ PLOS Pathogens

 

error: กด RightClick แทน