นักวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแก๊ส CO2 ให้เป็นเอทานอลโดยบังเอิญ

carbon_nanospikes3

สิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมนุษย์มีสิ่งมากหมายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยที่อาจจะตั้งใชคิดค้นสิ่งอื่นแต่บังเอิญพบสิ่งอื่นแทน สิ่งที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเช่น เตาอบไมโครเวฟ ยาเพนิซิลิน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเป็นต้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมงานของ Oak Ridge National Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาให้ค้นพบกรรมวิธีเปลึ่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (หรือ CO2 ) ให้เป็นเอทานอลหรือที่รู้จักกันดีในนามของแอลกอฮอล์

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเกิดขึ้นมากบนโลกตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมการโดยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงปล่อยแก๊สนี้สู่ชั้นบรรยากาศ เอทานอลเป็นพลังงานซึ่งการพบครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำมลพิษให้เป็นพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานวิจัยของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้พบกระบวนทางเคมีโดยเปลี่ยนคาร์บอนเป็นเอทานอลด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเดียว ทีมของนักวิทยาศาสตร์กล่าวมาพวกเขาคิดว่าขบวนการนีัจะเป็นขบวนการที่ยุงยาก แต่กลับเป็นขบวนการที่ง่ายมาก

carbon_nanospikes

ขบวนการกระทำโดยการทำจัดเรียงชิ่นส่วนแหลมเล็ก ๆ (ในขนาดนาโนเมตร) ของคาร์บอนและทองแดงบนแผ่นซิลิกอน บนสิ่นส่วนแหลม ๆ ที่จัดเรียงนี้จะมียดเล็กของไนโตรเจน(ในขนาดนาโนเช่นกัน) และเมื่อถูกสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้เป็นผลให้เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเหลวเอทานอล ที่สำคัญกระบวนการนี้สามารถทำได้ที่อุณภูมิของห้องซึ่งหมายถึงขบวนการนี้สามารถทำให้ในสภาวะอากาศทั่วไปไม่ต้องยุงยากกับการควบคุมสภาวะของอากาศ

carbon_nanospikes2

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเอเทนอลเป็นพลังงานซึ่งถ้าการคิดค้นนี้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการเก็บพลังงานกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เช่นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะผลิตได้เมื่อมีแสงอาทิตย์ แต่ถ้าใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตในตอนกลางวันแล้วใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในอากาศให้เป็นเอทานอล เวลากลางคืนหรือเวลาที่ไม่มีแสงแดดก็ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อกำเนิดไฟฟ้าได้

แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไรที่สิ่งประดิษฐ์นีัจะพร้อมใช้งานในเชิงพานิชน์ กระบวนการนี้ยังคงอยู่ในห้องทดลองต่อไป สิ่งประดิษฐ์คิดค้นนี้ให้ความวังในเรื่องของพลังงานทดแทนกับเราในอนาคตซึ่งหวังว่าจะไม่ไกลข้างหน้าในขณะเดียวกันให้ความหวังในการบริหารจัดการแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

 

 


 

ที่มาและภาพ  Oak Ridge National Laboratory

error: กด RightClick แทน