แบตเตอรี่ผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าโดยการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบแบตเตอรี่ไฮบริด ภาพโดย UNIST

นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุลซาน (หรือ UNIST) ได้คิดค้นพัฒนาระบบที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไฮโดรเจนในเวลาเดียวกันโดยการกำจัดแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์

ทีมวิจัยนำโดยศาสตราจารย์คิม คูนเตจากภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและเคมีได้พัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮบริดโซเดียมและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งใช้สารละลายที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ำใช้เป็นปฏิกิริยาเคมีที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าและปลดปล่อยแก๊สไฮโดรเจนในเวลาเดียวกัน

ระบบไฮบริดโซเดียมและคาร์บอนไดออกไซด์คือเซลล์เชื้อเพลิงหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยแคโทดที่เป็นโลหะโซเดียม อิเล็กโทรไลต์ ตัวแยกระหว่างขั้วซึ่งเป็นนาซิคอน(NASICON) และขั้วแอโทด แต่ระบบนี้จะแตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ตรงที่ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีจะอยู่ในน้ำและเชื่อมต่อกับแอโทดที่เป็นโลหะตะกั่วไป

เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ถูกฉีดลงไปในน้ำปฏิกิริยาเคมีก็จะเริ่มต้นขึ้น โดยที่คาร์บอนไอออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำจะถูกจำกัดและถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าและไฮโดรเตน ซึ่งประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากคาร์บอนไดออกไซด์นี้มีสูงถึง 50%

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ปล่อยออกมาจะถูกดูดซึมไปในทะเลและทำให้น้ำทะเลนั้นให้กลายเป็นกรดมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ใช้ความคิดการเป็นกรดของน้ำทะเลดังกล่าวเพื่อพัฒนาสารละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำสำหรับการกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจำนวนของโปรตอนจะเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งจะทำให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นจากการดึงดูดอิเล็กตรอนมากขึ้น

ศาสตราจารย์คิม คูนเตกล่าวว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นแบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สไฮโดรเจนในเวลาเดียวกันแล้ว แบตเตอรี่ยังจะกำจัดแก๊สเรือนกระจกที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว การวิจัยในระยะเริ่มต้นนี้จะนำไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมสำหรับการผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

 

error: กด RightClick แทน