นักวิทยาศาสตร์พบกลไกที่ เอชไอวี ใช้ในการแอบซ่อนการรักษา

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลค้นพบกลไกที่แยบยลของไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ใช้ในการแอบซ่อนตัวเองอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันได้เป็นเวลาหลายสิบปี โดยที่ยาต้านไวรัสใด ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะกำจัดพวกไวรัสเหล่านี้ให้หมดไปได้ รายงานการวิจัยของพวกเขาถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine

ไวรัสเอชไอวีเป็นไวรัสที่ร้ายกาจมาก ความร้ายกาจของไวรัสนั้นอยู่ที่ความสามารถในการหลบซ่อนตัวอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราโดยไม่แสดงสัญญาณใด ๆ ให้เห็น ซึ่งนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้ เพราะไม่รู้ว่าจะใช้สัญญาณใดเป็นตัวตรวจหาเพื่อทำลาย

เซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ไวรัสเอชไอวีใช้เป็นที่อยู่อาศัยคือ เซล์ CD4 T ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีอายุยืนยาวทำหน้าที่เป็นความทรงจำของระบบภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อในอดีต เมื่อไวรัสเอชไอวีเข้าไปติดเชื้อภายในเซลล์ชนิดนี้มันก็จะไปเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอภายในเซลล์นั้น

ถึงแม้ว่าสารพันธุกรรมของไวรัส​ (RNA) จะไปรวมตัวกับดีเอ็นเอของเซลล์นั้นก็ตาม แต่เนื่องจากไวรัสไม่ได้ทำงานเซลล์นั้นจึงดูเหมือน CD4 T ทั่วไป ยาต้านไวรัสไม่สามารถแยกแยะเซลล์ดีและเซลล์ร้ายได้ ดังนั้นไวรัสจึงยังคงแอบอยู่ในเซลล์นั้นนานหลายสิบปี

นักวิทยาศาสตร์จากเยลได้พัฒนาวิธีการที่จะค้นหาเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเหล่าได้สำเร็จในห้องปฏิบัติการ การทดลองเริ่มต้นโดยที่นักวิจัยนำเซลล์จากจากผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่ตรวจหาเซลล์ที่มีไวรัสเอชไอวีหลบซ่อนอยู่ และนำเซลล์นั้นมาศึกษาอย่างละเอียด

พวกเขาพบว่า เชื้อเอชไอวีจะเข้าไปควบคุมยีนของเซลล์เหล่านั้นและทำให้เซลล์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่รอดได้นาน นักวิจัยกล่าวอีกว่า เอชไอวีทำงานในลักษณะที่ส่งเสริมการแสดงออกของยีนที่คล้ายกับมะเร็ง แม้ว่ากระบวนการนี้จะไม่ก่อให้เกิดมะเร็งภายในเซลล์ CD4 T นักวิจัยกล่าวว่า กระบวนการนี้อาจช่วยทำให้เซลล์  CD4 T ที่ติดเชื้อเอชไอวีขยายเพิ่มจำนวน

ผลงานการวิจัยใหม่นี้ถึงแม้ไม่ได้ช่วยรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีให้หายขาดโดยตรง แต่เป็นงานวิจัยที่สำคัญที่ทำให้เข้าใจกระบวนการอันแยบยลของเชื้อไวรัสเพื่อจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการใหม่ในการควบคุมการติดเชื้อหรือแม้แต่กำจัดเชื้อไวรัสให้หายขาดได้ในอนาคต

 

error: กด RightClick แทน