นักวิทยาศาสตร์พบ “เซลล์สวิตช์” อาจนำไปสู่การรักษาเอชไอวีให้หายขาด

จากการทดลองในห้องปฏิบัติ  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกพบ “เซลล์สวิตช์” ที่สามารถบังคับให้ปิดเพื่อทำลายเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แอบแฝงตัวอยู่ในเซลล์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาสามารถใช้เซลล์สวิตช์เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรักษาโรคเอชไอวีได้ในอนาคต

ปัจจุบันผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการรักษาไปตลอดชีวิตเพื่อรักษาระดับเชื้อไวรัสไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันที่ตัวยาจะไปทำให้เชื้อไวรัสไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่นั้นไม่ได้เป็นการรักษาแบบหายขาด ไวรัสส่วนหนึ่งยังคงสามารถแอบแฝงอยู่เฉยๆในเซลล์ที่มันเข้าไปติดเชื้อของผู้ป่วย และพร้อมที่จะเริ่มเพิ่มทวีคูณอีกครั้งหากการรักษาหยุดลง

การค้นหาวิธีการที่จะกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แอบแฝงอยู่เฉยๆนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก การวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกในครั้งนี้ได้ให้ความหวังใหม่ในการรักษาเอชไอวีได้หายขาดอย่างสมบูรณ์

นักวิจัยพบว่าโมเลกุล(ยีน)ของอาร์เอ็นเอหนึ่งดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่ติดที่เชื้อเอชไอวี และจากการทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยงแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการปิดการทำงานของเซลล์นั้นหรือกำจัดเซลล์นั้นออกไปเชื้อเอชไอวีจะไม่กลับมาหลังจากหยุดให้ยาต้านไวรัส

ยีนที่นักวิจัยพบรู้จักกันในชื่อ lncRNA (a long non-coding RNA) ซึ่งเป็นยีนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้รหัสสำหรับการสร้างโปรตีนของเซลล์ แต่ยีนนั้นจะช่วยควบคุมการเปิดและปิดการทำงานของยีนในเซลล์หนึ่งแทน ทีมผู้วิจัยได้ตั้งชื่อเรียกยีนนั้นว่า HEAL หรือ  HIV-1 Enhanced LncRNA ที่น่าสนใจคือยีน HEAL ดูเหมือนจะเพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และทำหน้าที่ควบคุมการทำสำเนาตัวเองของเชื่อเอชไอวีในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มันเข้าไปติดเชื้อ

การดัดแปลงพันธุกรรมยีน RNA ดังกล่าวจะสามารถป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้แบ่งตัวเพิ่มจำนวนในทีเซลล์และในเซลล์ไมโครเกลีย (microglia)ได้ถึงแม้ว่าจะหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไปแล้วก็ตาม การค้นพบเป็นแนวทางในวิจัยเพื่อค้นหาการรักษาโรคเอชไอวีให้หายขาดได้อย่างมีศักยภาพ

ในการทดลองครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเซลล์ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่แยกออกมาในห้องแล็บ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองทั้งการปิดการทำของยีน HEAL และลบยีนออกไปโดยใช้เครื่องมือแก้ไขยีนที่เรียกว่า ครีสเปอร์เคส 9 (CRISPR-Cas9) ทั้งสองการทดลองเชื้อไวรัสจะหายไปอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามการทดลองยังคงเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการและการทดลองกับสัตว์ ยังคงมีการทำงานอีกมากเพื่อนำการรักษาไปสู่การรักษาในมนุษย์ได้จริง ผลการทดลองในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร mBio

 

 

error: กด RightClick แทน