นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยารักษาหัวล้าน

Baldness

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Columbia University Medical Center ได้พบยาซึ่งสามารถรักษาสภาวะศีรษะล้านได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เคยทดลองในหนูทดลองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รายงานผลของการทดลองการใช้ยานี้ในมนุษย์โดยที่ 72 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีสภาวะศีรษะล้านตั้งแต่น้อยไปหามามีผมงอกเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้รับยา

มีสาเหตุมากหมายที่ทำให้เกิดสภาวะศีรษะล้าน แต่ที่พบมากที่สุดก็คือสภาวะศีรษะล้านที่เกิดขึ้นเพราะกรรมพันธุ์ซึ่งเป็นความผิดพลาดของพันธุกรรมโดยเฉพาะในผู้ชาย สภาวะศีรษะล้านมีตั้งแต่น้อยไปจนล้านทั้งศีรษะโดยเฉพาะผมจะเริ่มร่วงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น

Alopecia Areata

จากการทดลองในหนูทดลองนักวิทยาศาสตร์ได้พบสาเหตุที่ทำให้เกิดผมร่วง  ในสภาวะปกติเซลล์รอบ ๆ รูขุมขนจะส่งสารเจนัสไคเนส (Janus kinase หรือ JAK)ไปยังรูขุมขน เจนัสไคเนสเป็นชนิดของเอนไซม์ที่มีหน้าที่เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม แต่ในสภาวะศีรษะล้านเซลล์เหล่านี้จะอักเสบ และเมื่อรูขบขนได้รับเจนัสไคเนสจากเซลล์ที่อักเสบก็จะเป็นสาเหตุให้ผมร่วง

Alopecia Areata (1)

นักวิทยาศาสตร์ได้พบยาสองชนิดที่สามารถทำหน้าที่กีดกันเจนัสไคเนสไม่ให้มากระทบกับรูขุมขน ยาสองชนิดนี้ได้รับการอนุมัติใช้จากสถาบันอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ยาสองชนิดนี้คือ Ruxolitinib ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวไขกระดูกเช่นมะเร็งในไขกระดูก และ Tofacitinib ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคไขข้ออักเสบ

Alopecia Areat2

 

ยาทั้งสองชนิดได้ทดลองในหนูทดลองและทางทีมงานวิจัยได้ทดลองในมนุษย์ด้วย โดยที่ผู้ป่วยได้รับยา Ruxolitinib นี้ 72 เปอร์เซ็นต์ผมได้งอกขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ และหลังจากเสร็จสิ้นของการรักษาประมาณ 4 เดือน 92 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมีผมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ยังคงทำการวิจัยต่อไปถึงขนาดการให้ยาต่อผู้ป่วยและผลขางเคียงต่างของยาชนิดนี้

 

 


ที่มา มหาวิทยาลัย Columbia University Medical Center

error: กด RightClick แทน