อสุจิเที่ยมถูกสร้างขึ้นในจานทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถผลิตอสุจิเที่ยมของหนูได้สำเร็จในจานทดลอง และใช้อสุจิเที่ยมนี้ในการปฏิสนธิเพื่อให้เกิดลูกหนู ผลการทดลองวิจัยในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Cell Stem

มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าการทดลองนี้ว่าทำให้สำเร็จตามผลที่รายงานในวารสารจริง แต่ถ้าการทดลองอันนี้ถูกต้องและเป็นจริงถือว่าเป็นการผลิตอสุจิเที่ยมเที่ยมภายนอกร่างกายได้เป็นครั้งแรกของโลก และเมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิทยาศาสตร์อีกลุ่มหนึ่งได้ผลิตไข่เที่ยมจากเซลล์ผิวหนังได้สำเร็จ

sperm6

Jacob Hanna นักวิทยาศาสตร์จากประเทศอิสราเอลกล่าวผ่านทาง Nature ว่าผลการทดลองนี้เป็นที่น่าตื่นเต้นมากและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก Takashi Shinohara นักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาที่เชี่ยวชาญทางด้านการสืบพันธุ์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการทดลองในครั้งนี้โดยกล่าวว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่พยายามทำการทดลองชนิดนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ได้มีการผลิตอสุจิเที่ยมสำเร็จก่อนหน้านี้ในปี 2011 แต่การทดลองในครั้งนั้นต่างกันที่ว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องฉีดเซลล์ที่สร้างขึ้นมากลับไปพัฒนาต่อในร่างกายของหนูเพื่อให้เป็นไข่หรืออสุจิ แต่คราวนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Southern Medical University จากประเทศจีนทำการผลิตอสุจิโดยมีขบวนการทั้งหมดภายนอกร่างกายภายในจานทดลอง

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนเริ่มต้นขบวนการผลิตอสุจิเที่ยมโดยการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในระยะเริ่มต้นจากสเต็มเซลล์ของตัวอ่อนที่เรียกว่า primordial germ cells หรือ PGCs แล้วเพิ่มเซลล์ที่นำมาจากเนื้อเยื่อของอัณฑะของหนูแรกเกิดร่วมด้วยกับโมเลกุลชีวภาพอื่น ๆ

mice2

หลังจาก 14 วันเซลล์ได้พัฒนาเป็นเซลล์ที่เหมือนกับเซลล์ของอสุจิในระยะเริ่มแรกซึ่งยังไม่โตเต็มที่และยังไม่มีหางที่ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ฉีดเซลล์นี้เข้าไปในไขของหนูโดยตรงเพื่อทำการปฏิสนธิและหนูได้เกิดลูกหนูที่มีสุขภาพปกติ และหลังจาก 15 เดือนลูกหนูตัวนีัก็สามารถผสมพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างปกติ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีแต่ความปอดภัยและแน่ใจว่าขั้นตอนที่กระทำนั้นไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของสิ่งมีชีวิตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์โดยไม่ตั้งใจ   เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายของคนและของสิ่งมีชีวิตบนโลกถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นหลายล้าน ๆ ปี เซลล์สืบพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงโดยมนุษย์แล้วทำให้เกิดทายาทซึ่งจริง ๆ แล้วไปแก้ไขเส้นทางของการวิวัตทนาการมาเป็นล้านปีเป็นสิ่งที่น่าระแวง แต่การทดลองทุกชนิดก็เป็นสิ่งดีถ้าเราเขาใจผลกระทบก่อนที่จะดัดแปลงไปใช้ประโยชน์

 


 

ที่มา Nature

 

error: กด RightClick แทน