นักวิทยาศาสตร์พบยีนก่อมะเร็งจำนวน 568 ยีน

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Nature Reviews Cancer ของนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยให้เห็นผลการวิเคราะห์ยีนก่อมะเร็งที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน โดยการวิจัยได้การวิเคราะห์จีโนมของตัวอย่างเนื้องอกจำนวน 28,000 ชิ้นจากมะเร็ง 66 ชนิดซึ่งได้นำไปสู่การค้นพบยีนก่อมะเร็งจำนวน 568 ยีน

มะเร็งคือกลุ่มของโรคที่มีลักษณะเด่นของการเติบโตของเซลล์มากเกินที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งการเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เหล่านี้เกิดจากการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในจีโนมของเซลล์นั้น ๆ การพบยีนการกลายพันธุ์ที่สามารถก่อมะเร็งเหล่านี้คือเป้าหมายหลักของการวิจัยโรคมะเร็ง โดยที่ผลการวิจัยจะนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิน ๆ

นักวิจัยจาก ไบโอเมดิเคิล จีโนมิกส์ แลป ได้ทำการวิเคราะห์เชิงคำนวณอย่างละเอียดกับตัวอย่างของเนื้องอกประมาณ 28,000 ชิ้นจากมะเร็ง 66 ชนิด และได้พบยีนที่ก่อให้เกิดมะเร็งจำนวน 568 ยีน ยีนเหล่านี้ทั้งหมดจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในการควบคุม การเจริญเติบโตของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ และการคัดลอกดีเอ็นเอของเซลล์   การกลายพันธุ์ในยีนเหล่านี้จะไปรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบป้องกันอื่น ๆ ของร่างกายที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากความสามารถในการเติบโตและแพร่กระจายแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ในยีนก่อมะเร็งทั้งหมดจากจำนวน 568 ยีนที่พบ นักวิจัยได้สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วยีนเหล่านี้จะมีความสามารถสูงในการก่อให้เกิดมะเร็งได้เพียงไม่กี่ชนิด อย่างไรก็ตามในยีนอีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ประมาณ 2% ของยีนกลายพันธุ์ที่พบทั้งหมดจะมีความสามารถในการก่อให้เกิดมะเร็งได้มากกว่า 20 ชนิด

ผลการค้นพบยีนจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจที่สำคัญและผลกระทบที่สำคัญต่าง ๆ แก่นักวิจัยและแพทย์ด้านมะเร็งทั้งในด้านการวิจัยและทางคลินิก และเป็นข้อมูลที่จะช่วยต่อการตัดสินใจทางเลือกในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างที่นักนักวิจัยได้ยกให้เห็นคือ หากเรารู้ว่ามะเร็งเกิดจากยีนกลายพันธุ์ตัวหนึ่ง มะเร็งนั้นจะต้องอาศัยโปรตีนที่เฉพาะเจาะจงที่ทำให้มันสามารถเจริญเติบโตและแพระกระจายได้ แพทย์มะเร็งหรือนักวิจัยก็จะสามารถใช้สารยับยั้งเฉพาะสำหรับโปรตีนชนิดนั้น ๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยได้

 

 

error: กด RightClick แทน