ซานฟรานซิสโกห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการสืบสวน

ภาพโดย Mike MacKenzie @www.vpnsrus.com

ซานฟรานซิสโกซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของเทคโนโลยีกำลังจะเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่จะห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อเป็นการป้องกันรัฐในการใช้อำนาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลเมืองซานฟรานซิสโกได้ลงมติ 8 ต่อ 1 ที่จะออกกฎห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งได้รับการวิภาควิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนักโดยเฉพาะเจ้าหน้าตำรวจที่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจพึ่งพาเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อสืบหาและแกะรอยคนร้ายตั้งแต่โจรขโมยของในร้านไปจนถึงกลุ่มอาชญากรข้ามชาติและผู้ก่อการร้ายต่างๆ

ในขณะที่กลุ่มเสรีภาพเพื่อประชาชนได้ออกมาแสดงถึงความพอใจเกี่ยวกับมติดังกล่าว เพราะมีความเกรงกลัวว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดและไม่เหมาะสม และกลัวว่าสหรัฐฯจะกลายเป็นประเทศของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เฝ้าติดตามประชากรโดยทั่วไป

นักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่า แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การห้ามการใช้เทคโนโลยี เมืองควรหาวิธีการสร้างกฎระเบียบที่ยอมรับกันได้นำมาควบคุมเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่มีประโยชน์ดีกว่า นอกจากซานฟรานซิสโกแล้วอีกหลายเมือง เช่น  เมืองโอกแลนด์ และเมืองซอมเมอร์วิลล์ที่กำลังพิจารณาการห้ามการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในลักษณะเดียวกัน

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความสนในประเทศเสรีทั่วโลก ในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้มีการร่างกฎหมายของรัฐที่จะห้ามการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและระบบเฝ้าติดตามด้วยไบโอเมตริกส์ผ่านเครือข่าย

ในขณะที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเองก็ได้ยกร่างกฎหมายที่จะห้ามผู้ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเชิงพาณิชย์เก็บรวบรวม และแชร์ข้อมูลเพื่อที่จะระบุตัวตนหรือติดตามผู้บริโภคโดยไม่ได้รับความยินยอมถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวก็ตาม

อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่ของซานฟรานซิสโกที่จะห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้ในสนามบินนานาชาติของซานฟรานซิสโก ที่ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลกลางเช่นสำนักงานบริหารความปลอดภัย การขนส่ง และศุลกากร และหน่วยตระเวนชายแดนมีอำนาจอิสระที่จะใช้ระบบจดจำใบหน้าและระบบสแกนเนอร์ไบโอเมตริกส์ได้

 

 

error: กด RightClick แทน