นักวิทยาศาสตร์ยืนยันความเครียดทำให้มีผมหงอกเร็วขึ้น

อาจเป็นที่รู้กันมานานว่าความเครียดทำให้เกิดผมหงอกเร็วขึ้น แต่คราวนี้ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature โดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดไม่เพียงออกมายืนยันว่าความเครียดทำให้เกิดผมหงอก แต่ยังพบกระบวนการของการเกิดผมหงอกเร็วขึ้นอีกด้วย

ทีมนักชีววิทยาด้านเซลล์ต้นกำเนิดผู้ทำวิจัยพบว่า ความเครียดทำให้เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดหลั่งฮอร์โมนออกมามากจนไปกำจัดเซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้ในการผลิตสีผม เนื่องจากความเครียดถือเป็นอาการของการชราภาพ การค้นพบครั้งนี้อาจช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการรักษาหรือชะลอการมีผมหงอกได้ในอาคต

การค้นพบในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนู โดยที่หนูจะถูกทำให้เครียดเป็นเวลาหลายวันด้วยการกักขังหนูไว้เป็นเวลาสี่ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือทำให้เกิดการสภาพแวดล้อมของหนูเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงของแสงอย่างรวดเร็วและโยกเยกกรงที่หนูเหล่านั้นอาศัยอยู่อย่างทันทีทันใด

ตอนแรกนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าความเครียดไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ไปโจมตีเซลล์สร้างเม็ดสีผม แต่พบว่า หนูที่ไม่มีเซลล์ภูมิคุ้มกันยังคงมีผมหงอกเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นทีมงานได้พิจารณาฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งคือฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความเครียด แต่ก็พบว่าหนูที่ไม่มีคอร์ติซอลก็ยังมีผมหงอกเพิ่มขึ้น

หลังจากการวิเคราะห์ในที่สุดทีมงานก็พบสาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นในส่วนของเส้นประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติก ซึ่งเป็นส่วนของระบบประสาทที่ผลักดันให้ร่างกายตอบสนองต่อสถานการณ์อันตรายหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด

เส้นประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่านอเรพิเนฟริน ออกมาเพื่อตอบสนองความเครียด และนอเรพิเนฟรินจะถูกหลั่งออกไปทั่วร่างกายรวมถึงเข้าไปสู่รูขุมขนบนผิวหนังด้วย และนอเรพิเนฟรินนี้เองที่ไปทำลายเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิตเมลานิน ซึ่งเป็นสารเม็ดสีเข้มของผม

รูขุมขนซึ่งเป็นจุดที่เส้นผมหรือขนผลิตขึ้นมาและเป็นส่วนที่ประกอบด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เมลาโนไซท์ ที่ผลิต เมลานิน ที่เป็นเม็ดสีน้ำตาลจนไปถึงสีดำ เมื่อเส้นผมผลิตขึ้นมาสีผมก็จะขึ้นอยู่กับสารเมลานินนี้เองมากหรือน้อย หาก เมลานิน ถูกทำลายไปมากเม็ดสีผมก็มีน้อยลงก็จะเป็นผลทำให้เกิดผมหงอก

 

error: กด RightClick แทน