นักวิทยาศาสตร์พบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบ ห่างไปจากโลก 110 ปีแสง

นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบไอน้ำ เมฆ และฝนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบที่มีชื่อว่า K2-18 b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบอันไกลโพ้นมีขนาดประมาณสองเท่าของโลกที่อาจมีสภาพที่เอื้ออำนวยสำหรับสิ่งมีชีวิต

ดาวเคราะห์ K2-18 b มีระยะทางห่างจากโลกเราไปประมาณ 110 ปีแสง ซึ่งจริงๆแล้วถูกค้นพบตั้งแต่ปี 2015 โดยกล้องกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ขององค์การนาซ่า ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณสองเท่าและโคจรรอบดาวแคระแดงภายในโซนเอื้ออำนวยสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานของการค้นพบในวารสาร Nature Astronomy การวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลที่เก็บข้อมูลของดาวเคราะห์ K2-18 b ระหว่างปี 2016 และ 2017 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เต็มไปด้วยไอน้ำ

นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่า สเปกโทรสโคปีของการโคจรผ่านดาวฤกษ์ในการศึกษาชั้นบรรยากาศ ซึ่งคือการตรวจวัดคุณสมบัติของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรผ่านดาวฤกษ์ คุณสมบัติของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ที่ตรวจวัดได้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศที่มีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนั้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลนักวิทยาศาสตร์พบว่า ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ K2-18 b เชื่อได้ว่าจะมีน้ำอยู่ระหว่าง 0.01% ถึง  50% และเชื่อได้ว่าชั้นบรรยากาศจะมีปริมาณของไฮโดรเจนอยู่ในจำนวนค่อนข้างสูง

นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ดาวเคราะห์ K2-18 b มีแรงโน้มถ่วงสูงกว่าบนโลกของเราเนื่องจากมวลที่มากกว่า  ช่วงเวลาหนึ่งปีบนดาวเคราะห์ K2-18 b จะประมาณเท่ากับช่วงเวลาหนึ่งเดือนบนโลก เพราะดาวเคราะห์ K2-18 b โคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งรอบจะใช้ 33 วันบนโลก

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ณ ปัจจุบันดาวเคราะห์นอกระบบ K2-18 b เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ แต่ด้วยการศึกษาเพิ่มเติมและการนำเครื่องมือที่ทันสมัยใหม่ๆมาใช้อาจจะช่วยให้คำตอบเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้ได้มากขึ้น

 

 

error: กด RightClick แทน