นักวิทยาศาสตร์กำลังจะผลิตไฮโดรเจนจากแหล่งน้ำมันแทนน้ำมัน

นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีในการสกัดแยกเอาไฮโดรเจนออกมาจากน้ำมันดินและจากบ่อน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันเหลือพอที่จะขุดเจาะแล้ว เทคโนโลยีใหม่ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดย เอียน เกตส์ และ แจ็กกี วัง ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยคาลการีและบริษัทโปรตอนเทคโนโลยีของประเทศแคนาดา

ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่สะอาดและมีอยู่อย่างเหลือเฟือบนโลกและในจักรวาล แต่ปัญหาคือการสกัดแยกไฮโดรเจนออกมาจากสสารอื่นๆนั้นมีราคาสูงและไม่สามารถให้ผลที่ดีพอในเชิงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแยกไฮโดรเจนออกมาจากแหล่งน้ำดินที่มีอยู่เดิมที่พบในปริมาณมากในแคนาดาและเวเนซุเอลาจะทำให้การผลิตไฮโดรเจนนั้นเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

แม้แต่แหล่งขุดเจาะน้ำมันที่เลิกไปแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการสกัดแยกไฮโดรเจนออกมาได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า หากปั๊มออกซิเจนลงไปในแหล่งน้ำมันดินหรือแหล่งน้ำมันจะทำให้อุณหภูมิบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น และปลดปล่อยไฮโดรเจนออกมาร่วมกับแก๊สชนิดอื่นๆ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในแหล่งน้ำมันดินหรือแหล่งน้ำมันเหล่านั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีไฮโดรเจนอยู่ก่อน แต่เมื่อปั๊มออกซิเจนลงไปก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาก่อตัวเป็นไฮโดรเจนได้

แกรนต์ สเตรม ซีอีโอของบริษัทโปรตอนเทคโนโลยีกล่าวว่า เทคนิคนี้สามารถดึงไฮโดรเจนจำนวนมากออกมาใช้ในขณะที่ทิ้งคาร์บอนซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกไว้ใต้พื้นดิน ในการผลิตเชิงพาณิชย์ บริษัทคาดว่าสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของการขุดเจาะน้ำมันที่มีอยู่แล้วในการผลิตน้ำมันในการผลิตไฮโดรเจนได้ระหว่าง 10 และ 50 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม(หรือประมาณ 3 – 15 บาทต่อกิโล ) ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฮโดรเจนในปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่  2 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม (หรือประมาณ 60 บาทต่อกิโล )

1 กิโลกรัมไฮโดรเจนจะเทียบเท่ากับพลังงานของเบนซินประมาณ 4 ลิตร บริษัทโปรตอนเทคโนโลยีกำลังเตรียมการที่จะเริ่มการผลิตในเชิงพาณิชย์

 

 

error: กด RightClick แทน