นักวิทยาศาสตร์ผลิตวัคซีนโปลิโอได้จากใบต้นยาสูบ

อนุภาคโปลิโอผลิตจากใบยาสูบ ภาพโดย Diamond Light Source

ทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจักรได้ค้นพบวิธีการทำให้ต้นยาสูบธรรมดาสามารถผลิตวัคซีนโปลิโอได้ โดยการทำให้พืชผลิตอนุภาคไวรัสเสมือน ซึ่งมีคุณลักษณะเกือบจะเหมือนไวรัสจริง แต่ไม่เป็นอันตราย อนุภาคไวรัสที่ได้สามารถฉีดเข้าไปในมนุษย์เพื่อสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการป้องกันไวรัสโปลิโอจริงได้

การวิจัยการผลิตวัคซีนโปลิโอจากพืชที่มีชีวิตได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเมลินดาเกตส์ ซึ่งมูลนิธิเป็นของผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์บิล เกตส์และภรรยาเมลินดา การวิจัยนำโดยศาสตราจารย์เดฟ โรว์แลนส์จากมหาวิทยาลัยลีดส์และศาสตราจารย์เดฟ สจวร์ตจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเชอร์

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการเผาผลาญอาหารของต้นพืชยาสูบเพื่อทำการเปลี่ยนใบของมันให้สามารถผลิตอนุภาคไวรัสโปลิโอ การกระทำของนักวิทยาศาสตร์เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม โดยทีีสารพันธุกรรมดังกล่าวเป็นรหัสที่พืชใช้สำหรับการสร้างเปลือกด้านนอกของไวรัสโปลิโอ

เพื่อให้พืชได้รับสารพันธุกรรมใหม่นักวิทยาศาสตร์ได้รวมสารพันธุกรรมเปลือกด้านนอกของไวรัสโปลิโอเข้ากับเชื้อไวรัสปกติที่ติดเชื้อในต้นยาสูป เมื่อปล่อยไวรัสดัดแปลงไปในดินไวรัสที่มีสารพันธุกรรมใหม่ก็จะเข้าติดเชื้อต้นยาสูบ เมื่อต้นยาสูบติดเชื้อก็จะได้รับสารพันธุกรรมใหม่ทำให้มันเริ่มผลิตอนุภาคไวรัสขึ้นภายในใบมัน และเมื่อนำใบมาสลายกับน้ำนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถสกัดอนุภาคไวรัสโบลิโอออกมาได้

อนุภาคไวรัสโบลิโอที่ได้ออกมาจากใบของต้นยาสูบเมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้ทดลองกับสัตว์ก็จะให้ผลในการป้องกันไวรัสโบลิโอเหมือนกับวัคซีนที่ได้จากเชื้อไวรัสจริง นอกจากนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์อนุภาคไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีพลังขยายสูงพบว่าโครงสร้างของอนุภาคไวรัสที่ได้จากใบยาสูบจะเหมือนกับไวรัสจริงมาก ๆ

การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น่าทึ่งเท่านั้น แต่เป็นการค้นพบที่สำคัญที่ซึ่งในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสต่าง ๆ จากพืชได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อไวรัสจริงซึ่งทำให้การผลิตง่ายและได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ยังคงเป็นการวิจัยในระยะแรก ๆ อยู่ ขั้นตอนต่อไปก็ต้องพิสูจน์ว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถใช้ป้องกันในมนุษย์ได้จริง ๆ

 


 

ที่มา Diamond Light Source ประเทศสหราชอณาจักร

 

error: กด RightClick แทน