พบเอนไซม์กินพลาสติกให้ความหวังในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

นักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยพอร์ตส์เมาธ์ประเทศอังกฤษและห้องทดลองพลังงานทดแทนแห่งชาติของสหรัฐฯได้พัฒนาทำให้เอนไซม์ชนิดหนึ่งสามารถกินพลาสติกได้โดยบังเอิญขณะตรวจสอบโครงสร้างของเอนไซม์ชนิดนี้ธรรมชาติที่พบในศูนย์รีไซเคิลขยะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่น

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอิดิโอเนลลาซะคายเอนซิส 201-F6 ซึ่งเป็นเอนไซม์จากแบคทีเรียอิดิโอเนลลาซะคายเอนซิสสามารถกินพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate, PET) หรือรู้จักกันในชื่อเพทพลาสติกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นพลาสติกในทศวรรษที่ 1940 และใช้ในการทำขวดพลาสติกนับล้านตัน

ขณะที่กำลังศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์ชนิดนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ไปแก้ไขให้เอนไซม์โดยบังเอิญให้จนมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการค้นพบนี้อาจช่วยในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ทำจากพลาสติกเพทที่มีอยู่เป็นจำนวนหลายๆล้านตันทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์จากจากมหาวิทยาลัยพอร์ตส์เมาธ์กล่าวว่าถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกของเอนไซม์ยังอยู่ในระดับกลางๆ แต่การค้นพบจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ให้มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกดีมากขึ้นในอนาคต

ผลการวิจัยเอนไซม์กินพลาสติกได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences ซึ่งในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ชนิดนี้ให้สามารถใช้ในการย่อยสลายพลาสติกทางอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้

 


 

ที่มา University of Portsmouth

 

 

error: กด RightClick แทน