พบดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่มีลักษณะคล้ายกับดาวเสาร์

ภาพจินตนาการ โดย YouTube

หลังจากที่องค์การนาซ่าเปิดตัวดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบหรือที่เรียกว่าเทสส์(TESS)ได้ไม่นานนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบอายุห้าพันล้านปีที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง  60 เท่าโดยใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมเทสส์

ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า TOI-197.0 ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่ถูกค้นพบที่ให้คุณลักษณะดีที่สุดของดาวเคราะห์นอกระบบ ดาวเคราะห์นอกระบบคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราซึ่งโคจรดูรอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเล่นดาวเคราะห์ TOI-197.0 ดวงนี้ว่า “ดาวเสาร์ร้อน (hot Saturn)” เนื่องจากมันมีขนาดเท่าๆกับดาวเสาร์ของเราแต่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่ามากเพราะโคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากกว่าดาวเสาร์ของเราที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เนื่องจากระยะทางของวงโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวดวงนี้อาจจะไม่มีวงแหวนในลักษณะที่ดาวเสาร์มี การโครจรรอบดาวฤกษ์ของมันหนึ่งรอบจะใช้เวลา 14 ปี

ดาวเคราะห์ TOI-197.0 เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ค้นพบโดยดาวเทียมเทสส์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้จากศึกษาคลื่นสั่นสะเทือนในดาวฤกษ์ (Starquakes) การสั่นสะเทือนของดาวเคราะห์นี้จะสังเกตเห็นได้จากความสว่างของดาวฤกษ์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อรวมจากข้อมูลทางดาราศาสตร์อื่นๆจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณหาขนาดอายุและมวลของดาวฤกษ์นั้นได้

ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบหรือเทสส์ (TESS) ได้ถูกส่งขึ้นไปยังวงโคจรของโลกเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาเพื่อทดแทนกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์(Kepler space telescope)หลังจากภารกิจและอายุการใช้งานของมันได้สิ้นสุดลง

เทสส์ขณะนี้กำลังทำการสำรวจพื้นที่ในท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กว่า 400 เท่าของพื้นที่ที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ได้ทำการสำรวจมา ในช่วงเวลาสองปีข้างหน้าเทสส์จะส่องมองดวงดาวในส่วนต่างๆของท้องฟ้าเป็นส่วนๆ ซึ่งจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลจากเทสส์ได้ทั่วท้องฟ้า

 

 

 

error: กด RightClick แทน