นักวิทยาศาสตร์พบยาที่ทำให้เนื้อฟันงอกออกมาซ่อมแซมบริเวณที่เป็นรูเอง

ในอนาคตการอุดฟันอาจจะเป็นเรื่องของอดีต นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนได้พบยาที่สามารถกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่อยู่บริเวณเนื้อเยื้อในฟันทำให้เนื้อฟันงอกออกมาซ่อมแซมบริเวณที่ฟันเป็นรูได้เองสำเร็จ

โดยปกติตามธรรมชาติแล้วฟันของเราจะสามารถสร้างเนื้อฟันขึ้นมาเองได้ในบางกรณีเฉพาะเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ถ้าเนื้อฟันในของฟันได้รับบาดแผลหรือการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามตามธรรมชาติเนื้อฟันที่ถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมการสึกหรอของฟันได้ทั้งหมด

สาเหตุที่ทำให้ฟันสามารถสร้างเนื้อฟันซ่อมแซมได้เพียงชั้นบางๆ ก็เพราะว่ามีเอนไซม์ที่มีชื่อว่า GSK-3 จะเป็นตัวไปทำให้การงอกของเนื้อฟันหยุด นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ายา Tideglusib ซึ่่งเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโรคอัลไซเมอร์จะหยุดการทำงานของเอนไซม์ GSK-3 ดังกล่าว ซึ่งทำให้เนื้อฟันงอกในส่วนที่ฟันสึกหรอไปได้

การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองกับฟันของหนูทดลอง นักวิทยาศาสตร์ใช้ฟองน้ำชีวภาพที่ทำจากคอลลาเจนนำไปแช่ในยา Tideglusib และหลังจากนั้นนำฟองน้ำที่โชกด้วยยาไปอุดในส่วนของฟันที่เป็นรู ยาที่มีอยู่ในฟองน้ำจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อฟันและงอกขึ้นมาซ่อมแซมฟันส่วนที่สึกหรอได้ภายใน 6 สัปดาห์ ฟองน้ำชีวภาพก็สลายตัวไปเองพร้อม ๆ กับเนื้อฟันที่งอกออกมาใหม่

ถึงแม้ว่าการทดลองในครั้งนี้จะทำกับสัตว์ทดลอง แต่ผลที่ได้ดูเหมือนจะให้ความหวังการรักษาการสึกหรอของฟันโดยการให้เนื้อฟันงอกออกมาซ่อมแซมเองแทนการใช้สารสังเคราะห์อุดฟัน ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ Scientific Reports

 

 

error: กด RightClick แทน