ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโรคอัลไซเมอร์อาจรักษาได้ในอนาคตอันใกล้

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเกลดสโตนในเมืองซานฟรานซิสโกได้ค้นพบสาเหตุของปัจจัยทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ และทีมงานดูเหมือนจะพบวิธีการแก้ไขเพื่อที่จะลดปัจจัยความเสียงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองดังกล่าวได้อีกด้วย

การค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ใกล้ที่จะสามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคต ผลการค้นพบได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ที่กล่าวถึงการทดลองที่ได้กระทำกับเซลล์สมองของมนุษย์จริง และได้กล่าวถึงความแตกต่างจากการทดลองในสมองของสัตว์ทดลอง

นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของคนที่มียีนที่เรียกว่า apoE4 ซึ่งถึงแม้มีเพียงยีนหนึ่งก๊อปปี้จะทำให้มีความเสียงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึงสองเท่า และถ้ามียีนตัวนี้สองตัวก็จะมีความเสียงถึง 12 เท่าตัว ทีมงานพบว่ายีน apoE4 ในสมองของมนุษย์จะเพิ่มการผลิตโปรตีนเบต้าแอมีลอยด์ ซึ่งต่างจากการทดลองก่อนหน้านี้ในหนูที่พบว่ายีน apoE4 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของโปรตีนเบต้าแอมีลอยด์รอบๆเซลล์สมอง

การมีโปรตีนเบต้าแอมีลอยด์มากเกินไปในสมองสามารถทำให้เกิดการจับกลุ่มกันเป็นก่อนเหนียวรอบๆเซลล์สมอง ซึ่งก่อให้เกิดการขัดขวางการส่งสัญญาณของระหว่างเซลล์สมองและนำไปสู่การเป็นโรคอัลไซเมอร์ในที่สุด

เพื่อทำการลดการสะสมของโปรตีนเบต้าแอมีลอยด์รอบๆเซลล์สมองนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาวิธีที่จะแก้ไขยีนที่ผลิตโปรตีน apoE4 จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าสารประกอบที่เรียกว่าตัวแก้ไขโครงสร้าง (structure corrector) สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ apoE4 ได้

โดยที่ apoE4 ที่ถูกแก้ไขโครงสร้างจะมีลักษณะเหมือนโปรตีน apoE3 ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์สมอง การให้สารประกอบนี้กับเซลล์ประสาทที่ผลิต apoE4 จะทำให้โปรตีนถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เป็นอันตรายต่อสมอง ซึ่งเป็นผลทำให้หน้าที่การทำงานของเซลล์กับมาเป็นปกติและช่วยให้เซลล์มีอายุยืนขึ้น ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะต้องทดสอบสารประกอบตัวแก้ไขโครงสร้างดังกล่าวในการทดลองทางคลินิคกับผู้ป่วยจริง

 


 

ที่มาวารสาร Nature Medicine 

 

 

error: กด RightClick แทน