นักวิทยาศาสตร์พบโปรตีนที่เป็นสาเหตุทำให้เราทุกคนแก่

cell

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Nottingham ได้ค้นพบโปรตีนชนิดหนึ่งในส่วนของเซลล์ และดูเหมือนจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดขบวนการชราภาพ ซึ่งการพบครั้งนี้อาจจะทำให้วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถชะลอความแก่ และช่วยในการรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia)

จากการทดลองของทีมงานของนักวิทยาศาสตร์พบว่าโปรตีนที่มีชื่อว่า คาร์โบนิก แอนไฮเดรท (carbonic anhydrase) มีอยู่เป็นจำนวนมากในสมองและกล้ามเนื้อของหนูที่มีอายุมากกว่าหนูอายุน้อย และยังพบอีกว่าหนูอายุน้อยที่มีส่วนของสมองเสียหายมีโปรตีนนี้มากเช่นกัน

การค้นพบครั้งนี้อาจจะเป็นการพบที่สามารถนำไปสู่การพัฒนายาที่ช่วยในการลดผลกระทบที่ทำให้ร่างกายออนแอ่ลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา และช่วยในการลดความเสียหายของเซลล์สมองที่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) เช่น อัลไซเมอร์

การค้นพบครั้งนี้นำโดยดอกเตอร์ลิซา ชากระบาร์ตี (Dr Lisa Chakrabarti) อาจารย์วิชาชีวเคมีในคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอก อมาเลีย พอลลาร์ (Amelia Pollard)

Carbonic_anhydrase

 

คาร์โบนิก แอนไฮเดรท เป็นเอนไซม์ที่พบในไมโทคอนเดีรยซึ่งเป็นส่วนของกลไกที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายของเรา  การผลิตพลังงานทำได้โดยการเปลี่ยนออกซิเจนจากการหายใจให้เป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาผลกระทบของคาร์โบนิก แอนไฮเดรทโดยการให้โปรตีนนี้กับไส้เดือนฝอยที่มีขนาด 1 มิลลิเมตร และได้พบว่าไส้เดือนฝอยมีอายุสั้นลง

การทำงานของนักวิทยาศาสตร์สองคนนี้ยังดำเนินการต่อไปเพื่อค้นหาสารเคมีที่สามารถหยุดหรือลดระดับของคาร์โบนิก แอนไฮเดรท สารเคมีที่สามารถหยุดหรือลดระดับของคาร์โบนิก แอนไฮเดรทมีการใช้งานอยู่บางแล้วในปัจจุบันแต่ใช้ในการรักษาโรคอื่น เช่น ต้อหิน แต่ยังไม่เคยทดลองใช้กับการช่วยลดความชรา การค้นพบครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Aging

 


 

ที่มา University of Nottingham

 

error: กด RightClick แทน