พบโปรตีนที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส HIV ไม่ให้ขยายแพร่พันธุ์

การศึกษาใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลได้เปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ยับยั้งการบีบคั้นโปรตีนของยีนของเชื้อไวรัสเอชไอวีเมื่อเข้าไปติดเชื่อในเซลล์ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ ซึ่งนั้นก็หมายถึงโปรตีนนี้เมื่อมีอยู่จะทำให้เชื้อไวรัสเอชไอวีไม่สามารถขยายพันธ์ุแบ่งตัวเองได้

ทีมของนักวิจัยได้ทำการศึกษาทีเซลล์ที่ถูกเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าไปติดเชื้ออยู่ภายใน โดยปกติเมื่อไวรัสเข้าไปติดเชื้อก็จะไปเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอภายในเซลล์นั้นเพื่อทำให้เซลล์นั้นเป็นแห่งผลิตเชื้อไวรัสแทน จากการทดลองกับทีเซลล์ของมนุษย์นักวิจัยพบว่าโปรตีนที่เรียกว่า Apobec3A (A3A) จะไปยับยั้งการกระตุ้นการทำงานของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้โดยการไปผูกหมัดที่พื้นผิวส่วนเฉพาะส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัส

ถึงแม้ว่ายังเป็นการทดลองในระยะเริ่มต้นและนักวจัยจะต้องทำการทดลองเพิ่มเติม แต่จากการทดลองวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรตีน A3A เป็นเป้าหมายสำคัญต่อไปในการศึกษาเพื่อออกแบบยารักษาโรคเอชไอวีในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า หากเราสามารถหาวิธีการทำให้เซลล์ติดเชื้อในระยะเชื้อไวรัสแฝงตัวให้บีบคั้นโปรตีน A3A ออกมาได้เราก็จะสามารถป้องกันการกระตุ้นการทำงานของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเซลล์นั้นได้ เมื่อเชื้อไวรัสที่เข้าติดเชื้อในเซลล์ไม่ทำงานไวรัสก็ไม่สามารถเผยแพร่ขยายพันธุ์และทำให้เกิดโรคได้

 

 

error: กด RightClick แทน