นักวิทยาศาสตร์ใช้ไวรัสโรคไข้หวัดทั่วไปในรักษาโรคมะเร็ง

ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดทั่วไปอาจถูกนำใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ในอนาคต จากข้อมูลการการทดลองทางคลินิกที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสมีความสามารถในการเข้าทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้นได้ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

การทดลองทางคลินิกขนาดเล็กระยะที่ 1 ได้แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์หนึ่งได้ทำลายเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากได้รับการยืนยันในการทดลองคลินิกขนาดใหญ่การนำเชื้อไวรัสมารักษามะเร็งร่วมด้วยกับการรักษาด้วยการทำภูมิคุ้มกันบำบัดอื่น ๆ อาจเป็นการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

ไวรัสที่ทำลายเซลล์มะเร็งเป็นไวรัสที่แทรกซึมเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยการล่าหาเซลล์มะเร็ง และแทรกซึมเข้าไปทำลาย นอกจากนั้นแล้วไวรัสอาจช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเองในการกำจัดเซลล์มะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการทดลองทางคลินิกในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ไวรัสที่ก่อให้เป็นโรคไข้หวัดทั่วไปที่เรียกว่า ค็อกซ์แซกกีไวรัส (coxsackievirus) หรือไวรัส CVA21 เป็นตัวยาในการเข้าทำลายเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การทดลองทางคลินิกมีอาสาสมัครจำนวน 15 คนที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะที่ยังไม่ลุกลาม โดยที่อาสาสมัครได้รับการฉีดไวรัส CVA21 เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะทางสายสวนที่สอดเข้าไปทางท่อปัสสาวะ หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะออกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ดูว่าเชื้อไวรัสได้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งมากน้อยเพียงใด

ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ จากการวิเคราะห์เชื้อไวรัสได้แทรกซึมเข้าไปในเซลล์มะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งตายลง นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบการเพิ่มขึ้นของสารโปรตีน ไซโตไคน์ ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการอักเสบของร่างกายที่บ่งชี้ว่าไวรัสดูได้ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เข้าโจมตีและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

การทดทางคลินิกระยะที่ 1 เป็นการทดลองที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการประเมินความปลอดภัยของการรักษา และการรักษาด้วยไวรัสในครั้งนี้พบว่าให้ผลเป็นบวกโดยผู้ป่วยไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด  ขั้นตอนต่อไปคือการขยายการทดลองทางคลินิกกับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น และศึกษาหาวิธีการรักษานำการรักษาด้วยไวรัสไปใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการทำภูมิคุ้มกันบำบัดแบบอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

การใช้ไวรัสในการรักษาโรคมะเร็งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการวิจัยแรกที่ใช้ไวรัสไข้หวัดทั่วไปเป็นสารทำลายเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะไวรัส CVA21 นั้นกำลังถูกทดลองในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และการทดลองทางคลินิกที่กำลังจะเกิดขึ้นอื่นๆ

การต่อสู่กับโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งนั้นการรักษาด้วยวิธีการเดียวอาจจะไม่ให้ผลที่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรเนื่องจากกลไกความสามารถในการหลบเลี่ยงของเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยวิธีการต่างๆกันเพื่อโจมตีเซลล์มะเร็งหลายด้านพร้อมกันจะเป็นการรักษาของอนาคต

 

 

 

error: กด RightClick แทน