นักวิทยาศาสตร์สร้างอุปกรณ์ฟอกอากาศและให้พลังงานเป็นผลพลอยได้

ภาพโดย KU Leuven

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย University of Antwerp และ KU Leuven ในประเทศเบลเยียมได้ประสบความสำเร็จในสร้างอุปกรณ์ใช้ในการฟอกอากาศให้สะอาดและผลิตพลังงานในเวลาเดียวกัน โดยที่อุปกรณ์ต้องการเพียงแสงเท่านั้น

อุปกรณ์จะเปลี่ยนอากาศที่มีมลพิษเป็นพลังงานในรูปของแก๊สไฮโดรเจน อุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมายังคงเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ แต่พวกเขาหวังว่าจะสามารถผลิตเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต โดยที่อุปกรณ์สามารถผลิตพลังงานสะอาดเช่นเดียวกับโซล่าร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน และที่สำคัญฟอกอากาศอากาศรอบ ๆ ไปในตัว

วิธีหนึ่งในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนในปัจจุบันคือการใช้น้ำสะอาดผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อแยกอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกัน แต่อุปกรณ์ในการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้เพียงแสงและอากาศเท่านั้น

ภายในอุปกรณ์จะประกอบด้วยห้องเล็ก ๆ สองห้องที่แยกกันด้วยแผ่นเมมเบรน ด้านหนึ่งของเมมเบรนจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ใช้ไฟเพื่อแยกโมเลกุลของสารอินทรีย์และเป็นตัวที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ หลังจากนั้นโมเลกุลเหล่านี้จะโยกย้ายผ่านแผ่นเมมเบรนไปยังห้องที่สองที่ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นโดยมีแพลทินัมเกี่ยวข้องในเปลี่ยนโมเลกุลเหล่านี้เป็นไฮโดรเจน แก๊สไฮโดรเจนที่ได้สามารถเก็บและนำไปใช้เป็นพลังงานได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอุปกรณ์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในการพิสูจน์แนวความคิดซึ่งยังมีขนาดเล็กอยู่ และส่วนต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่พวกเขาหวังว่าเทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ในอนาคต ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร ChemSusChem

 


 

ที่มา University of Leuven และ วารสาร ChemSusChem

 

error: กด RightClick แทน