นักวิทยาศาสตร์แปลสัญญาณสมองเป็นประโยคคำพูด

ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานฟรานซิสโกได้พัฒนาระบบกลไกที่แปลงสัญญานทางสมองไม่เพียงแต่เป็นคำแต่เป็นประโยคคำพูด ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อาจนำไปสู่เครื่องมือช่วยผู้ที่ไม่สามารถพูดสื่อสารกับผู้อื่นได้ในอนาคต

ทีมนักวิจัยได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครห้าคนที่พูดได้ของศูนย์โรคลมชักของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานฟรานซิสโก อาสาสมัครเหล่านี้จะต้องได้รับการปลูกฝังอิเล็กโทรดลงบนพื้นผิวสมองอยู่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดสำหรับการควบคุมอาการชักของผู้ป่วย จากนั้นผู้ป่วยจะอ่านประโยคหลายร้อยประโยคออกเสียงในขณะเดียวกันที่นักวิจัยตรวจจับสัญญาณทางสมองในส่วนที่รับผิดชอบและควบคุมในการสร้างคำพูด

ขั้นตอนต่อไปคือการถอดรหัสสัญญาณสมอง โดยที่นักวิจัยได้ใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องคอมพิวเตอร์(ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเอไอ)เพื่อเรียนรู้ในการสร้างประโยคและสร้างแบบจำลองการเคลื่อนไหวของระบบเสียงตามสัญญาณที่ได้รับจากสมองของอาสาสมัคร และแปลการเคลื่อนไหวที่จำลองขึ้นเป็นออกเป็นคำพูด

เครื่องถอดรหัสสัญญาณสมองเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถพูดได้ ปัจจุบันผู้ที่มีภาวะทางประสาทต่างๆจนเป็นผลทำให้ยากหรือไม่สามารถพูดได้เลยอาจใช้เครื่องมือที่จับการเคลื่อนไหวของดวงตาหรือศีรษะของพวกเขาที่จะไปควบคุมเคอร์เซอร์เพื่อเลือกตัวอักษรทีละตัวจนเป็นคำหนึ่งคำ แต่ระบบช้ามากและไม่สะดวกที่แปลออกเป็นคำได้ประมาณ 10 คำต่อนาทีเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารของมนุษย์ปกติอยู่ที่ 150 ต่อนาที

ทีมของนักวิจัยของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หวังว่าวันหนึ่งเครื่องถอดรหัสสมองของพวกเขาจะช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดได้สามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นใกล้เคียงกับการสื่อสารปกติ จากการทดสอบผลเบื่องต้นนี้เป็นที่น่าพอใจมากที่สามารถสร้างและพูดประโยคง่ายๆและเข้าใจได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเครื่องถอดรหัสสมองยังคงอยู่ในการพัฒนาระยะแรกๆซึ่งยังคงต้องพัฒนาต่อไปจนกว่าเครื่องสามารถแปลและสร้างประโยคได้ซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้

 

 

error: กด RightClick แทน