นักวิทยาศาสตร์ใช้ CRISPR/Cas9 หยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส HIV

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ทำการลบยีนของไวรัสเอชไอวีออกจากเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อได้สำเร็จโดยใช้เทคนิคการตััดต่อยีนที่เรียกว่าคริสเปอร์แคส9 (CRISPR/Cas9) ผลการทดลองถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Scientific Reports

ปัจจุบันการรักษาโรคไวรัสเอชไอวีได้พัฒนามาถึงระดับที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามการรักษาปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะมีไวรัสเอชไอวีจำนวนหนึ่งที่ยังคงหลบซ่อนตัวอย่างเงียบๆอยู่ในเซลล์ของร่างกาย

ในการเข้าติดเชื้อของไวรัสยีนจากไวรัสจะถูกแทรกเข้าไปในโครโมโซมของเซลล์ที่ติดเชื้อ และยีนดังกล่าวจะทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อนั้นผลิตไวรัสเอชไอวีขึ้นมาแทนการทำงานปกติ ซึ่งเป็นผลทำให้จำนวนไวรัสทวีคูณเพิ่มขึ้นเมื่อหยุดกินยาต้านไวรัส

คริสเปอร์แคส9 (CRISPR/Cas9) คือเทคนิคการตััดต่อดีเอ็นเอซึ่งทำให้สามารถลบหรือแทรกส่วนของยีนออกจากหรือเข้าไปในลำดับดีเอ็นเอได้ การวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในการลบยีนควบคุมของไวรัสเอชไอวีสองตัวที่ถูกแทรกเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อที่รู้จักกันในชื่อ tat และ rev

การใช้เทคนิคคริสเปอร์แคส9ในการทดลองนี้ได้กระทำกับเซลล์มนุษย์เพราะเลี้ยงที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ซึ่งเป็นไวรัสเอชไอวีที่พบติดเชื้อโดยทั่วไปในปัจจุบัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการลบยีนควบคุมของเชื้อไวรัส tat และ rev ออกจากเซลล์ติดเชื้อให้ความหวังในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามการวิจัยทดลองนี้เป็นการกระทำกับเซลล์เพราะเลี้ยงในห้องทดลอง ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากมากคือการหาวิธีที่จะใช้เทคนิคคริสเปอร์แคส9กับเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีภายในร่างกายมนุษย์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถหาวิธีการดังกล่าวได้การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดก็มีความเป็นไปได้


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ Scientific Reports

 

 

error: กด RightClick แทน