นักวิทยาศาสตร์ใช้ CRISPR-Cas9 รักษาเอชไอวีหายขาดในหนู

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทมเปิลของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการกำจัดไวรัสเอชไอวีอย่างหมดสิ้นเป็นครั้งแรกในสัตว์ทดลอง โดยการผสมผสานเทคโนโลยีการตัดต่อยีนกับการบำบัดรักษาแบบใหม่

ในความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทมเปิลและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนแบรสกาได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ Nature Communications ที่ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากหนูที่ติดเชื้อได้อย่างหมดสิ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งให้ความหวังในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีให้หายขาดในอนาคต

การรักษาโรคเอชไอวีในปัจจุบันเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสหลายชนิดรวมกันที่เรียกว่า อาร์ท (ART) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดีขนาดที่ไม่สามารถตรวจวัดเชื้อไวรัสได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการรักษาที่หายขาด เชื้อไวรัสยังคงหลบซ่อนตัวอยู่หากหยุดการรักษาเชื้อไวรัสก็กลับมาเพิ่มจำนวนในร่างกายอีกครั้ง

นักวิจัยได้คิดค้นวิธีการรักษาใหม่และทดลองการรักษากับหนูที่ถูกทำวิศกรรมให้ผลิตทีเซลล์(T-cells)ของมนุษย์ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ทีเซลล์(T-cells) เป็นเซลล์ที่เชื้อไวรัสใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและขยายเผ่าพันธุ์โดยการเข้าไปเปลี่ยนดีเอ็นเอทำให้เซลล์ดังกล่าวผลิตเชื้อไวรัสแทนผลิตโปรตีนสำคัญของร่างกาย

นักวิจัยได้ให้การรักษากับหนูที่ติดเชื้อเหล่านี้ด้วยการรักษาที่เรียกว่า เลเซอร์อาร์ท  (LASER ART – long-acting, slow-effective release antiretroviral therapy) หรือ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ค่อยๆออกฤทธิ์และมีฤทธิ์ยาวนาน

นักวิจัยได้ทำการแก้ไขยาต้านไวรัสที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันให้ค่อยๆหลั่งฤกธิ์ออกเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ โดยที่ฤกธิ์ยาจะมุ่งเป้าไปที่เนื้อเยื่อใน ม้าม  ไขกระดูก และสมอง ซึ่งเป็นแหล่งแอบแฝงตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวี

เพื่อกำจัดเซลล์ติดเชื้อที่เหลือออกไปจากดีเอ็นเอของเซลล์ที่ติดเชื้อ นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคนิคการแก้ไขยีนที่เรียกว่า ครีสเปอร์เคส 9 (CRISPR-Cas9)  ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกำจัดโครโมโซมของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ออกหมดได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เรารักษาโรคไวรัสเอชไอวีเหมือนกับโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่ง เมื่อไวรัสเข้าติดเชื้อจีโนมของไวรัสจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจีโนมและกลายเป็นส่วนของ ยีนเสีย การบำบัดแบบผสมผสานเป็นวิธีสำคัญในการโจมตีเชื้อเอชไอวีทั้งสองด้าน การรักษาด้วย เลเซอร์อาร์ท  (LASER ART) จะชะลอการแพร์กระจายของเชื้อไวรัส ขณะที่ครีสเปอร์เคส 9 (CRISPR-Cas9) ใช้เพื่อลบจีโนมของเชื้อไวรัสออกให้หมด

การตรวจสอบผลการรักษาว่าหนูหายขาดจากโรคเอชไอวีหรือไม่นั้นต้องใช้เวลาในการตรวจและติดตามนานหลายปี เนื่องจากเชื้อเอชไอวีมีความสามารถในการหลบซ่อนตัวสูง การตรวจสอบอย่างละเดียดในเซลล์ทุกๆเซลล์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อไวรัสหลงเหลือนั้นจึงมีความจำเป็น

นอกจากหนูแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวว่าได้ทำการรักษากับลิง แต่ผลการรักษาจะต้องรอเป็นเวลาประมาณ 1 ปีถึงจะรู้ว่าเชื้อไวรัสได้หายไปอย่างหมดสิ้นหรือไม่ หากสำเร็จและได้ผลเหมือนในหนู นักวิทยาศาสตร์ก็พร้อมที่จะทำการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ได้ในปีหน้า

 

 

error: กด RightClick แทน