กำจัดยุงลายด้วยยุงลายติดเชื้อแบคทีเรียสำเร็จในประเทศออสเตรเลีย

การทดลองของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากประเทศออสเตรเลียได้กำจัดยุงลายพาหะนำเชื้อโรคร้ายได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ทดลองสามเมืองทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์

ยุงลายจำนวนมากอาจไม่เป็นอันตราย แต่ยุงลายจำนวนหนึ่งเป็นยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคร้ายและยากที่จะรักษาเช่น โรคไข้เลือดออกและโรคซีกา การกำจัดยุงที่มีจำนวนมากเป็นเรื่องที่ยาก นักวิทยาศาสตร์จากองค์กร CSIRO (the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) และมหาวิทยาลัยแจมส์คุกได้ทดลองกำจัดจำนวนยุงไปได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์โดยใช้วิธีการควบคุมจำนวนประชากรยุง

การทดลองเริ่มต้นในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแจมส์คุก โดยที่นักวิจัยได้ทำการเพาะเลี้ยงยุงลายจำนวนเกือบ 20 ล้านตัว และเลือกยุงตัวผู้มาทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียวอล์บากเกีย ยุงตัวผู้ที่ติดเชื้อเหล่านี้ประมาณสามล้านตัวถูกปล่อยไปในสามเมืองให้ไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียตามธรรมชาติ ไข่ที่ผลิตออกมาก็จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ ซึ่งเป็นผลทำให้ประชากรของยุงลดน้อยลงไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำวิจัยกล่าวว่าถึงแม้ว่ายุงลายส่วนใหญ่จะไม่นำเชื้อโรค แต่ยุงลายที่พบได้เกือบทุกส่วนของโลกมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดโรคติดเชื้อร้ายแรงประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก ความสำเร็จในการทดลองกำจัดประชากรยุงจะทำให้มีทางเลือกอีกหนึ่งทางสำหรับการแก้ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากยุงในอนาคต

จากการเปิดเผยขององค์กร CSIRO ยุงลายมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา ดังนั้นเชื่อได้ว่าการกำจัดยุงลายให้หมดไปจากประเทศออสเตรเลียจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับนิเวศของประเทศออสเตรเลียมากหนักโดยที่ระบบนิเวศจะฟื้นตัวกลับไปในสมัยก่อนที่ยุงลายจะเข้ามาบุกรุกประเทศออสเตรเลีย

การทดลองในครั้งนี้ได้รับความรวมมือจากบริษัท Verily ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอัลฟาเบตที่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทกูเกิล และทางองค์กรกล่าวว่าการทดลองยังคงมีจำกัดอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์แต่อาจขนายออกไปได้ในอนาคต

 


 

ที่มา Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization

 

 

error: กด RightClick แทน