พลาสเตอร์ปิดแผลแห่งอนาคตเรืองแสงเมื่อแผลมีการติดเชื้อ

The new smart plaster which will glow in response to an infection. See SWNS story SWGLOW; Hospitals are testing new 'smart plaster' which reveal infections - by glowing in the dark. Scientists at the University of Bath invented the colour-changing dressings to help medics spot infection earlier and reduce the use of antibiotics. Tiny gel-filled capsules in the bandage are dissolved by bacteria-laden mucus which makes the liquid glow bright green - even in daylight. The bandages are being trialed at Bristol's Southmead Hospital and Royal Hospital for Children, as well as Chelsea and Westminster Hospital and Queen Victoria Hospital East Grinstead.
ที่มา University of Bath

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Bath ประเทศอังกฤษได้คิดค้นพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพิเศษที่สามารถแสดงให้เห็นโดยการเรืองแสงถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นที่แผล นักวิทยาศาสตร์หวังว่าพลาสเตอร์ปิดแผลพิเศษนี้จะช่วยในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

พลาสเตอร์ปิดแผลนี้กำลังอยู่ในการทดลองในโรงพยาบาล 4 แห่งในประเทศอังกฤษ (ได้แก่ Bristol’s Southmead Hospital  Royal Hospital for Children Chelsea and Westminster Hospital และ Queen Victoria Hospital East Grindstead) นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเทคโนโลยี่นี้สามารถใช้ในการช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นโดยพลาสเตอร์ปิดแผลจะเรืองแสงเมื่อมีการติดเชื้อเท่านั้น และถ้าพบการติดเชื้อในระยะต้น ๆ การดูแลรักษาแผลก็ทำให้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

Toby Jenkins and Naing Thet look at a new smart plaster which will glow in response to an infection. See SWNS story SWGLOW; Hospitals are testing new 'smart plaster' which reveal infections - by glowing in the dark. Scientists at the University of Bath invented the colour-changing dressings to help medics spot infection earlier and reduce the use of antibiotics. Tiny gel-filled capsules in the bandage are dissolved by bacteria-laden mucus which makes the liquid glow bright green - even in daylight. The bandages are being trialed at Bristol's Southmead Hospital and Royal Hospital for Children, as well as Chelsea and Westminster Hospital and Queen Victoria Hospital East Grinstead.
ที่มา University of Bath

ศาสตราจารย์โทบี้เจนกินส์ (Toby Jenkins) ของมหาวิทยาลัย University of Bath ซึ่งเป็นผู้นำในการทดลองครั้งนี้กล่าวว่า ผ้าพันแผลมีศักยภาพที่ดีในการปรับปรุงการรักษาสำหรับผู้ป่วยซึ่งช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะและประหยัดเงินของรัฐอีกด้วย การทดลองในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทดสอบความสามารถของพลาสเตอร์ปิดแผลกับผู้ป่วยหลายร้อยคนจริง ๆ พลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้โดยผู้ป่วยผู้ป่วยจะถูกส่งกลับไปยังห้องแลปของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการประม้วนผลและปรับปรุงคุณภาพของพลาสเตอร์ปิดแผล

การตรวจสอบการติดเชื้อของแผลในปัจจุบันจะต้องใช้เวลานานและอาจจะสูงถึง 48 ชั่วโมงและต้องเอาผ้าปิดแผลออกและโดยทั่วไปจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บโดยเฉพาะผู้ป่วยที่แผลเกิดจากไฟไหม้ การเอาผ้าปิดแผลออกก็เพื่อจะนำเชื้อที่บริเวณผ้าผิดแผลไปตรวจสอบการติดเชื้อ ด้วยการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลที่เรืองแสงเวลาติดเชื้อเท่านั้น ดังนั้นลดการเอาผ้าปิดแผลออกเพื่อการตรวจสอบ

The new smart plaster which will glow in response to an infection. See SWNS story SWGLOW; Hospitals are testing new 'smart plaster' which reveal infections - by glowing in the dark. Scientists at the University of Bath invented the colour-changing dressings to help medics spot infection earlier and reduce the use of antibiotics. Tiny gel-filled capsules in the bandage are dissolved by bacteria-laden mucus which makes the liquid glow bright green - even in daylight. The bandages are being trialed at Bristol's Southmead Hospital and Royal Hospital for Children, as well as Chelsea and Westminster Hospital and Queen Victoria Hospital East Grinstead.
ที่มา University of Bath

สิ่งประดิษฐ์นี้มีประโยชน์มหาสารสำหรับผู้ป่วยเองโดยเฉพาะผู้ป่วยที่แผลเกิดจากการไฟไหม้ซึ่งจะทำให้แผลดูเหมือนจะติดเชื้อแต่ไม่ได้ติดเชื้อ รัฐยังได้ประโยชน์ในการประหยัดเงินที่ใช้ในการรักษา สิ่งประดิษฐ์นี้และยังเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็คือใช้เวลาจำเป็นเท่านั้น

 


 

ที่มา University of Bath

 

error: กด RightClick แทน