งูสูญเสียแขนและขาเมื่อ 150 ล้านปีก่อน

snake

งูเป็นสัตว์สัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีแขนและขา แต่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วประมาณ 150 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของงูมีแขนและขา จากการศึกษาของนักวิทยาสตร์สองกลุ่มยืนยันการเปลี่บนแปลงพันธุกรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งจากการวิวัฒนาการของงูในอดีตที่ผ่านมาทำให้พวกมันสูญเสียแขนและขา

การศึกษาได้ตีพิมพ์การผลการวิจัยในนิตยาสารทางวิชาการ journal Cell เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2016 การศึกษาเน้นการศึกษาดีเอ็นเอในส่วนที่เรียกว่า ZRS (the Zone of Polarizing Activity Regulatory Sequence) ซึ่งเป็นดีเอ็นเอส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแขนและขาในสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วย

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองในหนูโดยเอาดีเอ็นเอส่วนของ ZRS ของหนูออกจากไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้วและใส่ดีเอ็นเอส่วนของ ZRS ของงูเขาไปแทนที่ หนูที่เกิดมาจะไม่มีแขนและขา ดังนั้น ZRS เป็นส่วนของดีเอ็นเอที่สำคัญที่ทำให้งูในปัจจุบันไม่มีแขนและขา การเปลี่ยนดีเอ็นเอในการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมวีธีคริสเปอร์ (CRISPR หรือ clustered regularly interspaced short palindromic repeats)

นอกจากการใช้ดีเอ็นเอของงูในหนูนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้ดีเอ็นเอจากสัตว์ชนิดอื่นด้วย โดยที่หนูที่เกิดมาจะมีแขนและขาปกติยกเว้นเมื่อนำดีเอ็นเอของงูไปทดแทนเท่านั้น

snake-mouse-legs

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาดีเอ็นเอในส่วน ZRS อย่างละเอียดได้พบรหัสดีเอ็นเอ 17 คู่ที่เป็นสาเหตุให้งูไม่มีแขนและขา และเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำดีเอ็นเอ 17 คู่ของงูนี้มาแก้ไขแล้วใส่กลับไปในตัวอ่อนของหนู หนูที่เกิดมาจะมีแขนและขาปกติ

การศึกษาแสดงและยืนยันว่างูสูญเสียแขนและขาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอทางธรรมชาติ(กลายพันธ์ุ)ในส่วน ZRS เมื่อประมาณ 150 ล้านปีก่อน แตนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอทางธรรมชาติปกติจะไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่จะเกิดขึ้นหลายครั้งในการวิวัฒนาการของงูจนแขนและขาหายไปจนหมด

 


 

ที่มา http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)31310-1

error: กด RightClick แทน